PH indikatörü

pH belirteçleri, çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Bu tür çözeltiler, asit ya da baz titrasyonunun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır.

PH indikatörü

PH indikatörü ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: PH belirteci

İlgili konuları ara

Yanıtlar