PH MetriGastro Özafajial Reflü sendromu; mide sıvısının( asidinin) yemek borusuna doğru fışkırması sonucunu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde en sık karşılaşılan mide rahatsızlıklarından biridir. Hastalıkta en sık karşılaşılan şikayetler; midede yanma, ekşime, ve kramptır.

PH Metri

PH Metri

Gastro Özafajial Reflü sendromu; mide sıvısının( asidinin) yemek borusuna doğru fışkırması sonucunu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde en sık karşılaşılan mide rahatsızlıklarından biridir. Hastalıkta en sık karşılaşılan şikayetler; midede yanma, ekşime, ve kramptır. Ağrı yeri oldukça karakteristiktir. Mide üzerinde yada göğsün ortasındaki kemiğin hemen altı, ağrının görüldüğü yerdir. Yemek yeme esnasında şikayetler artış gösterir.

Ülkemizde Reflü hastalığı oldukça sık görülmesine rağmen hastalık ile ilgili istatistiki bir sonuç bulunmamaktadır.

Mideden salgılanan asidik mide suyu, oldukça tahrip edici bir yapıya sahiptir. Ağız yoluyla başlayan sindirim metabolizmasında şüphesiz en önemli görev mideye düşer. Mide’nin öğütücü hareketleri ve mide sıvısı, besinlerin sindirilmesinde önemli rol onar. Mide özsuyu yani hidroklorik asit, besinlerin parçalanıp içerdikleri vitamin ve minarellerin kana karışımını sağlar.

Gastro özofajial Reflü, yutma güçlüğü, öksürük, larenjit, astım benzeri solunum problemleri, hatta ses kısıklığına bile neden olur. Yapılan araştırmalar sonucunda, hastalığın kesin teşhisinde bilinen şikayetlerin yeterli olmadığı saptanmıştır.

Mide problemlerinin yanısıra Akalazya, Yemek borusu kanseri ve ülser gibi hastalıkların da Reflü benzeri yakınmalara neden olduğu bilinmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi teşhisin doğru yapılması 2.cil sorunların doğmasına engel olacaktır.

Reflü, kişilerin sosyal yaşamları ile yakından ilgilidir. Kişinin beslenme alışkanlıkları, duygusal gerilimleri ve hatta kötü alışkanlıkları Reflü hastalığının ortaya çıkışında önemli rol oynar. Kişinin yaşantısında yapacağı küçük değişimler, hastalığın daha çekilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Ancak ilerlemiş Reflü vakalarının kontrolü bu kadar kolay değildir.Ciddi Reflüsü olan kişilerin ilaç tedavisinin yanısıra, cerrahi müdahele de görmeleri gerekebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi mide sıvısı asidik bir yapıya sahiptir. Mide, bu sıvının varlığı nedeniyle kendini koruyabilme yeteneğine sahiptir ancak yemek borusu bu asidik sıvıya göre kendini ayarlayamaz. Mide sıvısı, bu nedenle yemek borusunda ciddi yanıklara sebep olabilir. Yemek borusu yanıklarında, kişinin iyi değerlendirilmesi ve yapılacak cerrahi girişime kesin karar verilmesi önemlidir. Bu nedenle operasyon öncesi kişilerin PH Metri aracı ile 24 satlik aktivitesi değerlendirilmelidir. Tedavi edilmeyen Reflü ileride mide kanamalarından kansere kadar diğer hastalıkların yolunu da açar.

24 saat PH Metri nedir?

24 saat PH Metri incelemesi, yemek borusuna geri kaçan mide sıvısının içeriği ve miktarı bakımından en doğru bilgiyi veren yöntemdir. İnce bir kateter yardımı ile burundan yemek borusunun mide ile birleştiği 5 cm’lik bölüme yerleştirilen kateter, hem midenin hem de yemek borusunun durumu hakkında bilgi verir. Dışarıda kalan kateter ucu, walkman büyüklüğünde bir cihaza bağlanır ve bu cihaz 24 saat boyunca üzerinizde kalır.

Bu alet sayesinde midenin asit oranının günün hangi saatinde ve hangi aktivitenin sonunda arttığı /azaldığı yada yemek borusuna ne kadar kaçırdığı hakkında geniş bilgi toplanır. Bele bağlanan walkman büyüklüğündeki bu cihazın üzerinde bulunan butonlar, mide hakkında kesin bilgi sahibi olunması için önem arz eder. Monitörün üzerinde 3 adet buton bulunur. Bunlardan birinci; kalp ağrısı hissedildiğinde, 2. ci; yemek yeme zamanlarında, 3. ‘sü ise dinlenme halinde basılması gereken butonlardır. Cihaz takılmadan önce hastaya gerekli uyarılar ve makinenin kullanımı öğretilir.

24 saat sonucunda makinenin hafızasına kaydettiği bilgiler, hekim tarafından değerlendirilmek üzere bilgisayara aktarılır. Reflü’nün fiziksel aktivite, yemek, göğüs ağrısı ve kalp ağrısı ile ilişkisi araştırılır.

Testten önce

Doktor başka türlü önermediyse, mide asit salgısını baskılayan ilaçlar veya antiasitler, testten 48 saat önce kesilmelidir. İşlem sırasında hastanın burnu ve boğazı, lokal anestezik spray ile uyuşturulur. İşlem başlangıcında birkaç dakika süren hafif bir rahatsızlık hissedilebilir. Ancak bu ince kateter dakikalar ilerledikçe kolay tolere edilir. Kateter yerleştirildikten sonra nefes alma, konuşma ve yemek yemede ciddi bir aksama olmaz.

Test sırasında

Kayıt cihazı belde taşınabilecek boyutta olup, günlük normal yaşantıyı etkilemeden her yere gidilmesine izin verir. Ancak bu şekilde doktor, olayların günlük yaşantı ile yemek borusu arasındaki ilişkisini anlayabilir. Test sırasında günlük aktiviteleri kaydetmek çok önemlidir, doktorun gösterdiği şekilde cihazın düğmeleri kullanılır.

Test sırasında cihazın pili çıkarılmamalı ve cihaz ıslatılmamalıdır (duş alınmamalıdır), aksi taktirde işlem kesintiye uğrar ya da sonlanır.

İşlem sırasında bir sorun olduğu taktirde doktora haber verilmelidir.

Testten sonra

Test bitiminde kateterin çıkarılması için hastaneye gidilir. Doktor kayıt verilerini analiz için bilgisayara yükleyerek durumu değerlendirir ve sonuç raporunu düzenler.

Yanıtlar