Phellos

Phellos.

Phellos. Esk. coğ. Anadolu’da Lykia bölgesi şehir; bugün Çukurbey Phellos’un, kaya-mezarlarından sarkophagoslarından ve lykia dilinde kitabelerinden, eski bir lykia şehri olduğu anlaşılıyor. Tarihi hakkındaki bilgi çok azdır. Stephanos’a göre şehrin es­ki adı Sebeda’dır. Fakat bunu doğrulayan başka bir belge yoktur. Miletoslu Hekataios (Herodotos’tan önce) ve Karialı Skylaks’ın (M.ö. VI. ve V. yy.) Phellos’tan bahsetmesi, şehrin eskiliğini gösterir. Phellos’a ait kitabelerin hemen hepsi mezar ki­tabeleridir. Sikkeleri, Lykia Birlik devrine aittir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.