Phi Beta Kappa

Beta

Beta şu anlamlara gelebilir:

Beta sürüm

Beta ya da Beta Sürüm yazılımın ilk sürümündeki sistem testlerinden ve eksiklik testlerinden geçirilmeyi belirtir. Bu sürümde amaçlanan farklı donanımlar altında yazılımı sorunsuz çalıştırmadır. Tüm kullanıcılar tarafından gerçek verilerle test edilen yaz...

Beta bozunumu

Çekirdeksel doğabilimde (nükleer fizikte ve nükleer kimyada), beta çözünmesi, bir adet beta parçacığının (eksicik veya artıcık) yayımlandığı radyoaktif çözünmedir. Eksicik (elektron) yayımında, "eksi beta" (β-) ve artıcık (pozitron) yayımında "artı beta"d...

Beta çözünmesi

Çekirdeksel doğabilimde (nükleer fizikte ve nükleer kimyada), beta çözünmesi, bir adet beta parçacığının (eksicik veya artıcık) yayımlandığı radyoaktif çözünmedir. Eksicik (elektron) yayımında, "eksi beta" (β-) ve artıcık (pozitron) yayımında "artı beta"d...

Beta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında beta dağılımı [0,1] aralığında iki tane pozitif şekil parametresi (tipik olarak α ve β) ile normalize edilmiş bir sürekli olasılık dağılımları ailesidir.

Cevap yüzeyi yöntemi

Cevap yüzeyi yöntemi (CYY) bazı girdi değişkenleriyle bir veya daha fazla çıktı değişkeninin arasındaki ilişkiyi inceler. Yöntem ilk kez G.E.P Box ve K. B. Wilson tarafından 1951'de ortaya atılmıştır. CYY temelde tasarlanmış deneylerle elde edilmiş verile...

Beta Reticuli

Beta Reticuli (Beta Ret, β Reticuli, β Ret), Ağcık takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan spektroskopik ikili ve Beta Reticuli B ile birlikte üçlü yıldız sistemidir. Görünen büyüklüğü 3,85 olan sistemin birincil bileşeni tayf...

Beta fonksiyonu

beta fonksiyonu, Euler integrali'nin ilk türüdür, ayrıca aşırı mal ötesi ve krankenhausa benzeyen bir fonksiyondur,ve bu cümleyi kendisi kıskançlık,ve zeka geriliği nedeniyle ekledi.

Kappa Alpha Theta

Kappa Alpha Theta (ΚΑΘ), Theta olarak da bilinir. 27 Ocak 1870'de DePauw University'de kurulmustur. Kappa Alpha Theta ilk kurulan sororitydir. Organizasyonun Amerika ve Kanada'daki universitelerde 125 chapteri vardir. Toplam uyesi yaklasik 210,000 kisid...