Philosophe

Kısaca: Philosophes (Fransızca: "filozoflar") 18. yüzyıl Aydınlanma hareketinin mensubu bir grup Fransız entelektüeline verilen isimdir. ...devamı ☟

Philosophe
Philosophe

Philosophes (Fransızca: "filozoflar") 18. yüzyıl Aydınlanma hareketinin mensubu bir grup Fransız entelektüeline verilen isimdir.

Genel Bakış

Newton'un buluşları ile birçok Avrupalı entelektüel doğaya dair her türlü çalışma metodunun akıl ve mantık temelli olması gerektiğine inanmaya başlamıştır. Dönemin bu akımının sonucu olarak Fransa'da, daha sonraları Aydınlanma hareketi ve Fransız Devrimi'nin önemli isimlerinden olacak, bir entelektüel grubu doğmuştur. Bunlar akıl ve mantığın öğrenme ve gelişimin tek yolu olduğuna, cehalet ve hurafeciliğin bilgi ve eğitim ile yok edilebileceğine inanıyorlardı. Görüşleri belki de en güzel biçimde Encyclopédie (1751-1772) isimli eserde vücut bulmuştur. Eserin editörleri philosophes'den Denis Diderot ve Jean le Rond d'Alembert idi ve eser genel olarak her şeyin insanlar tarafından sınıflandırılıp, kategorize edilebileceği inancını taşıyan philosophe fikrinin ürünüydü. Onlara göre felsefenin görevi, sadece tartışmak değil, dünyayı değiştirmektir.

Dönemin Fransa'sında devlet ve kiliseyi açıkça eleştirmek yasa dışı olduğundan, bu şahıslar genellikle ince mesajlar taşıyan oyun, roman, tarih, sözlük ve ansiklopedi yazarak fikirlerini ortaya koymuşlardır. Örnek olarak Montesquieu'nun "Fars Mektupları" (Lettres Persanes, "İran Mektupları" olarak da çevrilmiştir) isimli eseri verilebilir.

Philosophes II. Frederick, II. Katerina, Maria Theresa ve II. Joseph gibi hükümdarları etkilemiştirler.

Her ne kadar temel fikri yapıları aynı olsa da philosophes detaylarda farklı fikirlere sahipti. Birleştikleri ortak görüşlerden ikisi deizm ve hoşgörüdür.

Ünlü Philosophes

*Jean le Rond d'Alembert

Philosophe

1. anlamı filozof.

Philosophe

Philosophe İngilizce anlamı ve tanımı

Philosophe anlamları

  1. (noun) A philosophaster; a philosopher.

Philosophe tanım:

Kelime: phi·lo·sophe
Söyleniş: "fE-l&-'zof
İşlev: noun
Kökeni: French, literally, philosopher
: one of the deistic or materialistic writers and thinkers of the 18th century French Enlightenment

Philosophe

Fransızca Philosophe kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. philosophic, of philosophy; thinking deeply, debating, purely intellectual

Philosophe

Fransızca Philosophe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. philosoph

Philosophe

Fransızca Philosophe kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] filozof

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Philosophe Resimleri