Birbiriyle evli olmayan ana ve babadan doğmuş (çocuk): — Ni­kâhlı nikâhsız… Hatta piç te olsa çocuğu­mu düşürmiyeceğim… Anladın mı? (H. E. Adıvar).

Piç

Birbiriyle evli olmayan ana ve babadan doğmuş (çocuk): — Ni­kahlı nikahsız… Hatta piç te olsa çocuğu­mu düşürmiyeceğim… Anladın mı? (H. E. Adıvar). Bayan hemen önledi: — Siz bil­mezsiniz beyefendi! O ne soyu bozuk piçtir (B. Felek). Her şeyin küçüğü ve nesline benzemeyeni.

— CEŞ DEY. Piç etmek. Tekiz. Çıkmaza sokmak, bozmak: Bu adam her şeye ka­rışıyor, kendisinden başka söz söyleyene meydan vermiyor, konferansları kesiyor, her şeyi piç ediyordu (Ömer Seyfeddin). Piç kurusu. Kaba. Daha çok küçük çocukları severken kullanılan söz. Piç olmak. Tek7 iz. Bir işe yaramamak, bozulmak. Boşa git­mek. — Bot. Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizlere verilen ad.
Piçlik i. Piç olma hali.
Kaba. Piç gibi davranma. (ML)

PİÇ i. (fars. piç). Esk. Kıvrım, büklüm. Piç-a-piç, kıvrım kıvrım, karmakarışık. Piç-ender-piç, dolaşık, karışık, Piç ü tab, sıkıntı ve üzüntü: Ye’simizi dimağımız­da topladık, zamanımızın felsefe-i piç ü tabı­na layık, acı bir üslub aradık, bulduğumu­za «dekadanlık» dediler (Cenab Sahabe d-din.) [1]

PİÇLEŞMEK dönşl. f. (piç’ten piç-le-ş-mek). Bozulmak, yozlaşmak.

piç

Osmanlıca piç kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Büklüm, kıvrım, dolaşık. * Nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk. * Aslına benzemiyen. * Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. * Sarmaşık. * Vida.

piç

anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk; her şeyin küçüğü, aslına benzemeyeni. babası bilinmeyen çocuk; bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler. terbiyesiz, arsız çocuk; kalleş, kötü niyetli kimse.

piç

Türkçe piç kelimesinin İngilizce karşılığı.
[pic (picture) ] n. film, movie (Slang); photograph (Informal); extension for a graphic file (Computers) n. pike, woodpecker; peak, pinnacle adj. bastard, illegitimate, baseborn, misbegotten, spurious

piç

Türkçe piç kelimesinin Fransızca karşılığı.
bâtard/e [le][la], enfant naturel

piç

Türkçe piç kelimesinin Almanca karşılığı.
außerehelich

Yanıtlar