PİCO adası, Portekiz’e bağlı Asor adala­rının batı kısmında ada; 22 300 nüf. İdare merkezi, Lajens do Pico. Takımadaların en yüksek noktası bu adadadır (Pico ya­nardağında 2 284 m).

Pico adası

PİCO adası, Portekiz’e bağlı Asor adala­rının batı kısmında ada; 22 300 nüf. İdare merkezi, Lajens do Pico. Takımadaların en yüksek noktası bu adadadır (Pico ya­nardağında 2 284 m). Hayvancılık ve bağ­cılık. Balina avcıları üssü.

Yanıtlar