Pierre-Simon Laplace

Pierre-Simon Laplace Fransız astronomi ve matematikçisi. Normandiya'da 1749 yılında doğdu. Fakir bir çiftçinin oğlu olup, köyünde okudu. Caen'deki üniversiteye varlıklı komşuları tarafından gönderildi. Burada okuduğu müddetçe matematik derslerinde başarılı olduğundan Paris'e devrin büyük matematik bilgini olan D'Alembert'e, tavsiye mektubu ile gönderildi. D'Alembert tavsiye mektubuna rağmen, meşguliyetini ileri sürerek görüşmek istemeyince Laplace, matematik ile ilgili ...

Pierre-Simon Laplace kaç yaşında?

Pierre-Simon Laplace öldüğünde, 77 yaşındaydı.
Pierre-Simon Laplace, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 78. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 122 gün vardı.
Pierre-Simon Laplace'nin burcu Koç burcuydu.
Hayır, Pierre-Simon Laplace 01/01/1970 tarihinde öldü.

Pierre-Simon Laplace hakkında detaylı bilgi

Pierre-Simon Laplace Fransız astronomi ve matematikçisi. Normandiya'da 1749 yılında doğdu. Fakir bir çiftçinin oğlu olup, köyünde okudu. Caen'deki üniversiteye varlıklı komşuları tarafından gönderildi. Burada okuduğu müddetçe matematik derslerinde başarılı olduğundan Paris'e devrin büyük matematik bilgini olan D'Alembert'e, tavsiye mektubu ile gönderildi.

D'Alembert tavsiye mektubuna rağmen, meşguliyetini ileri sürerek görüşmek istemeyince Laplace, matematik ile ilgili prensiplerinin bir şemasını ona gönderdi. Bunun üzerine Laplace ile hemen görüşüp, askeri okula matematik profesörü olarak tayin edilmesini sağladı. Burada ilmi çalışmaları ile tanınmaya başladı. 1784'te Topçu müfrezesi denetleyicisi oldu. Öğretmen okulunda profesörlük yaptıktan sonra, birinci konsül tarafından İçişleri Bakanlığına getirildi. Fakat siyasetle pek uğraşmadığı için bu görevden alındı. 1799'da senatoya girdi ve 1803'te senato başkan yardımcısı oldu. Napolyon, 1806'da kendisine, imparatorluk kontu ünvanını verdi.

Genellikle gök mekaniği ve ihtimaller hesabı üzerine çalışmalarda bulunan Laplace, o güne kadar yanlış olan pekçok düşüncenin doğrusunu ortaya koydu. O zamana kadar Avrupa'da, Ay'ın bir gün gelip, Dünya'ya çarpacağı fikri benimseniyordu. Laplace ise Ay'ın yörüngesini değiştirdiği zaman Dünya'nın dolanma yönünü değiştirdiğini ortaya koydu. Onun tarafından konan kanuna göre, gezegenlerin hareketlerinde olan değişmeler belli bir düzen içinde meydana gelir ve bunlar önceden tesbit edilebilirdi. AyrıcaJüpiter ve Satürn'ün hareketlerinin görünür düzensizliklerini ve Ay'ın hareketini inceledi. Med-Cezir olayını, matematik bir temele dayandırdı. Çalışmalarını açıkladığı beş ciltlik Traité de Mécanique Céleste adlı eserinin modern bilimde önemli bir yeri vardır. Ayrıca güneş sisteminin meydana gelmesi hakkındaki bulut hipotezi ve astronomi tarihi üzerindeki yayınları ile dikkati çekti. Diğer uğraştığı bir konu da ihtimaller hesabıdır.

Laplace, 1827'de öldü. “Bildiklerimiz çok az, bilmediklerimiz sınırsızdır.” sözü Ünlüdur.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Laplace

Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (d. 23 Mart ya da 28 Mart 1749 – ö.

Laplace (anlam Ayrımı)

Pierre-Simon Laplace - Fransız matematikçi ve gökbilimci

Laplace Dağılımı

Laplace dağılımı Pierre-Simon Laplace anısına isimlendirilmiş bir sürekli olasılık dağılımıdır. Arka arkaya birbiriyle yapıştırılmış şekilde ve bir de konum parametresi dahil edilerek birleştirilmiş iki üstel dağılımdan oluştuğu için, çift üstel dağılımı adı ...

Laplace Denklemi

Laplace denklemi, özellikleri ilk defa Pierre-Simon Laplace tarafından çalışılmış bir kısmi diferansiyel denklemdir. Laplace denkleminin çözümleri, elektromanyetizma, astronomi ve akışkanlar dinamiği gibi birçok bilim alanında önemlidir çünkü çözümler bilhassa elektrik ve ...

Astronomi

Astronomi (Yunanca: astron "yıldız" ve nomos "yasa"), Gökbilim olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilim. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin ...

İstatistik

İstatistik ya da sayımlama, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda ...

Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi, felsefenin mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik gibi altbölümlerinden birisidir.Genel olarak felsefe derslerinin başlangıcında verilir. Bunun temel nedeni, felsefe tarihinin içeriğiyle ilintilidir.Felsefe tarihi, felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından, ...

Jean-Baptiste Joseph Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier 21 Mart 1768 Auxerre'de doğdu, 16 Mayıs 1830 Paris'de öldü. Fransız matematikçi ve fizikçi.

Astronomların Listesi

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi

Laplas

Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (d. 23 Mart ya da 28 Mart 1749 – ö.

Normal Dağılım

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss dağılımı veya Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen, birçok alanda pratik uygulaması olan, çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesidir. Bu dağılım ailesinin her bir üyesi sadece iki parametreyle tam olarak tanımlanabilir: Bunlar ...

Kuramsal Fizik

Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğayı anlamak için deneysel yöntemler kullanmak yerine matematiksel modeller kullanan ve fiziğin soyut kavramları üzerinde yoğunlaşan bilim dalıdır. Özünde matematiksel fizik olsada diğer kavramsal tekniklerde çokça kullanılır. Amacı fizik ...

Bulutsu Varsayım

Evrendoğum'da bulutsu varsayımı Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimini açıkladığı kabul gören varsayımdır. İlk olarak 1734 yılında Emanuel Swedenborg tarafından öne sürülmüştür..