Pigme Fil

Kısaca: Pigme fil hem Afrika hem Asya'da yaşadığı rapor edilmiş bir tür. Eskiden ''Loxodonta pumilio'' adıyla tanımlanmış olan Afrika pigme fili, bugün Afrika orman filinin bir polimorfu olarak kabul edilmektedir. ...devamı ☟

Pigme fil
Pigme Fil

Pigme fil hem Afrika hem Asya'da yaşadığı rapor edilmiş bir tür. Eskiden Loxodonta pumilio adıyla tanımlanmış olan Afrika pigme fili, bugün Afrika orman filinin bir polimorfu olarak kabul edilmektedir. İyi dokümente edilmiş bir tür olan Borneo fili (Elephas maximus borneensis) de "pigme fil" olarak tanımlanır. Kuzey Borneo'daki (güney Sabah ve kuzey Kalimantan) tropik yağmur ormanında yaşayan bu filin uzun süre Asya fili ile aynı tür olduğu düşünülmüş, bu yüzden tehlike altındaki türler arasında yer almıştır. 2003'de yapılan DNA karşılaştırması ise türün muhtemelen yeni bir alt tür olduğunu ortaya koymuştur. 2010 yılında yapılan bir çalışma Sabah'ta tahminen 2040 kadar fil olduğunu belirtir. Pigme fil terimi, Ada cüceleşmesi sonucunda küçülerek evrimleşmiş ve soyları tükenmiş olan "cüce fil" ile karıştırılmamalıdır. Hindistan pigme fili Son yıllarda, Hindistan'ın Batı Gat Dağları'nın güney ucunda "Kallana" adı verilen cüce fillerin yaşadığına dair iddialar ileri sürülmüştür, ancak bölgede araştırma yapan uzmanlar henüz buna dair kanıtlar bulamamıştır. Dış bağlantılar * WWF - Borneo Pygmy Elephant

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Borneo fili
7 ay önce

Borneo fili ya da Borneo pigme fili Borneo'nun kuzeydoğusunda yaşar. Taksonomik sınıflandırması hâlâ tartışmalıdır. Elephas maximus borneensis alt türü...

Palaeoloxodon falconeri
4 yıl önce

ya da Pigme fil olarak da bilinir) filgiller familyasından, Asya fili ile yakın akraba olan Sicilya ve Malta'da yaşamış soyu tükenmiş bir fil türüdür...

Afrika orman fili
7 ay önce

olarak görülen pigme fillerinin küçük cüsseleri ve erken olgunlaşmalarının nedeninin çevresel koşullar olması mümkündür. Erişkin pigme fillerin 900 kg. kadar...

Cüce fil
7 ay önce

örneğidir. Asya fillerinin adalarda yaşayan bazı popülasyonları da kısmen boylarının azaldığı bir süreçten geçmiş ve ortaya pigme fil popülasyonları çıkmıştır...

Fil
7 ay önce

önerilen pigme filler ise muhtemelen çevresel koşular nedeniyle küçük cüsseli olan ve erken ergenliğe erişen orman filleridir. Seylan fili (E. m. maximus)...

Fil, 1821, Animalia, Bilimsel sınıflandırma, Chordate, Cins, Elephantidae, Hindistan, Mammalia, Memeli, Tür
Fil türleri listesi
7 ay önce

sumatranus (Sumatra fili) Alt tür Elephas maximus borneensis (Borneo fili ya da Asya pigme fili) Alt tür ? Vietnam fili ve Laos fili Alt tür ? †Elephas...

Mammuthus exilis
4 yıl önce

Mammuthus exilis (pigme mamut ya da Channel Adaları mamutu) filgillerden, Mammuthus exilis türünden evrimleşmiş, soyu tükenmiş cüce bir fil türüdür. Ada cüceleşmesinin...

Komodo Ejderi
7 ay önce

kalma şansı sağlar; fakat aslında bu tür şu anda adada soyu tükenmiş bir pigme fil türünü avlamak üzere evrimleşmişlerdir. Komodo ejderlerinin soyu insan...