Piktogram

Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeker.

Piktogram

PİKTOGRAM (lat. pictus, boyalı ve Yunanca: gramma, harften fr. pictogramme). Kavramları resimli veya sembolik işaretler aracılığıyle gösteren bir piktografi yazısı unsuru. Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeker.

Piktogram, basit bir grafik çizimi ile bir bilgiyi ileten tek bir resimli semboldür (örneğin sigara içme yasağını bildiren resimli sembol).İlgili konuları ara

Yanıtlar