pilavdan dönenin kaşığı kırılsın

bir işle sonuna kadar uğraşılacağını, direnileceğini anlatmak için kullanılır.

Yanıtlar