Pir

Pir, (Farsça: (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf. Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem taşır.

}} Pir, Anadolu tasavvuf pratiğinde Mürşid-i Kamil yerine kullanılan farsça bir kelimedir. Pir, tasavvufun genel amacını gerçekleştirmek üzere kendine özgü pratik oluşturmuş tarikat kurucularına Anadolu tasavvufunda verilen isimdir. Pirlerin yolları daha çok şekil olarak birbirinden farklıdır. Mana olarak tasavvufun genel kuralları içerisindedirler. Tasavvufta ehliyetin tescili icazet ile olduğundan her Pir aslında kendi pirinden öğrendiklerilerini sistemleştirmiştir. Dolaysıyla ne kadar özgün olursa olsun eğitim silsilesi yoluyla bütün pirler Peygambere bağlıdır. O nedenle aralarında amaç birliği vardır. } Kelime olarak şu anlamlara gelmektedir:Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/ 1. Yaşlı, koca, ihtiyar kimse: "Ak sakallı pir, bunları söyleyerek sırra kadem basmış."- Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir tarikat veya sanatın kurucusu: "Büyük Itri'ye eskiler derler / Bizim öz musikimizin piri."- Y. K. Beyatlı. 3. zarf Adamakıllı, iyice: "Bir söyledi ama pir söyledi."- . 4. mecaz Herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, eskimiş kimse, guru.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

pir

Türkçe pir kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Pir] n. patriarch

pir

yaşlı, koca, ihtiyar; adamakıllı, iyice.
bir tarikat ya da sanatın ilk kurucusu.
herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, eskimiş kimse.

pir

Türkçe pir kelimesinin Fransızca karşılığı.
vieux [le], père [le]

pir

Osmanlıca pir kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Yaşlı, ihtiyar. * Reis. * Bir tarikatın kurucusu. * Herhangi bir meslek ve san'atın başlatıcısı, te'sis edicisi.(Kur'an-ı Hakim; enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı mâneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi; yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın herbirisinin eline bâzı hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibaa emrediyor. İşte enbiyaların mânevi kemâlatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizatlarından bahis dahi; onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hattâ denilebilir ki: Mânevi kemalât gibi maddî kemâlâtı ve hârikaları dahi en evvel mu'cize eli nev'-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan sefine ve Hazret-i Yusuf'un (Aleyhisselâm) bir mucizesi olan saatı; en evvel beşere hediye eden, dest-i mu'cizedir. Bu hakikata lâtif bir işârettir ki: San'atkârların ekseri, herbir san'atta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçılar Hazret-i Yusuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm) ... S.)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pir ilgili konular

 • Blade

  Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi roman karakteridir.
 • Buffy

  Buffy the Vampire Slayer (Türkçe adı: Vampir avcısı Buffy), ABD yapımı bir televizyon dizisidir. 1997 yılında gösterime giren dizi 7 sezon s
 • Virani

  Virani, 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında yaşamış, Bektaşi tarikatının ikinci Piri Balım Sultan'dan el almıştır. Ale
 • Farsça

  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı
 • Sivas

  Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci
 • Sinir sistemi

  Sinir sistemi uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlay
 • Vahşi

  Gece Evi Amerikan yazar P.C. Cast ve kızı Kristin Cast tarafından yazılan vampir-merkezli fantezi romanları serisidir.
 • Karagöz

  Bir tiyatro türüdür. Geleneksel Türk gölge oyunudur. Ortalama bir ölçü ile, bir karıştan biraz fazla boyda deriden kesilmiş ve boyanmış
 • Halk edebiyatı

  Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata,
 • Rönesans

  Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı.
Pir
pir