Piramit (Geometri)

Kısaca: Piramit, üçgen yüzeyler tek bir tepede birleşmek üzere n-köşeli bir poligonal bir tabana oturtulmuş n-kenarlı polihedrondur. Piramitlerin şekilleri tabanlarına göre değişir. ...devamı ☟

Piramit (geometri)
Piramit (geometri)Piramit, üçgen yüzeyler tek bir tepede birleşmek üzere ``n``-köşeli bir poligonal bir tabana oturtulmuş ``n``-kenarlı polihedrondur. Piramitlerin şekilleri tabanlarına göre değişir. Örneğin tabanı üçgen olan bir piramitin 3 yüzeyi vardır.

A taban alanı, h tabandan tepeye uzaklık olmak üzere bir piramitin hacmi V :

V = \frac Ah olarak hesaplanır.

İlgili konular

polihedron poligon

misafir - 8 yıl önce
PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin tepe noktasıdır. Kapalı bölge ise piramidin tabanıdır. Piramit; tabanı oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi. Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. T noktasının taban düzlemi üzerindeki dik izdüşümüne H dersek [TH] piramidin yüksekliği olur. |TH| = h biçiminde yazılır. [TA], [TB], [TC]� piramidin yanal ayrıtlarıdır. Piramitlerin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri kadardır. 1.Kare Piramit Kare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur. İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir. |PH| = h piramidin yüksekliğidir. Yan yüz yüksekliği |PK| dır. Tabanının bir kenarına a dersek Buradan yan yüz yüksekliği |PK|2 = h2 + ( )2 olur. Tüm alan yan yüz alanları ile taban alanının toplamına eşittir. 2. Eşkenar Üçgen Piramit Tabanı eşkenar üçgen olan piramitlere eşkenar üçgen piramit denir. Taban Alanı olduğundan 3. Düzgün Dörtyüzlü Dört yüzü de eşkenar üçgenlerden oluşan cisimdir. Yükseklik, tabanı oluşturan üçgenin ağırlık merkezine iner. Bir ayrıtı a olan düzgün dörtyüzlünün Yarı yüz yüksekliği ve Cisim yüksekliği olur Buradan 4. Düzgün Sekizyüzlü Bütün ayrıtları birbirine eş ve yüzeyleri sekiz eşkenar üçgenden oluşan cisme düzgün sekizyüzlü denir. Bir ayrıtına a dersek yan yüz yüksekliği olur. Cismin, ortak tabanlı iki adet kare piramitten oluştuğunu düşünürsek piramitlerin yüksekliği; olur. Piramidin hacmi olduğundan; Yüzey şekilleri eşkenar üçgen olduğundan 5. Düzgün Altıgen Piramit Tabanı düzgün altıgen olan piramide düzgün altıgen piramit denir. Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgenden oluşur.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Piramit (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Piramit (Eski Yunanca: πύρ = (pýr) ateş + μέσο/μέση = (méso/mése)) orta kelimelerinden kökleniyor: Piramit Geometride bir şekil Enerji Piramitleri Gize...

Analitik geometri
3 yıl önce

Analitik geometri (Osmanlıca: Tahlili hendese, Fransızca: Géometri analytique), geometrik çalışmaya cebrik analizi uygulayan ve cebrik problemlerin çözümünde...

Analitik geometri, Geometri, Kartezyen koordinat sistemi, Küre, Descartes, Renİ© Descartes, Fransızca, Koordinat sistemi, Osmanlıca
Moleküler geometri
3 yıl önce

Moleküler geometri molekülleri oluşturan atomların üç boyutlu uzaydaki dizilişidir. Kimyasal aktiflik, kimyasal polarite, faz, renk, manyetizma, biyolojik...

Dört yüzlü
3 yıl önce

Geometride tetrahedron veya dört yüzlü, dört üçgen yüzden oluşan bir çokyüzlüdür (polihedron), her köşesinde üç üçgen birleşir. Düzgün dört yüzlü dört...

Keops Piramidi
3 yıl önce

Büyük Piramit; günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi çevreleyen antik “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski...

Mısır Piramitleri, Artemis Tapınağı, Babil'in Asma Bahçeleri, Birim, Dünyanın yedi harikası, Ekvator, Firavun, Fransız, Granit, Herodot, Keops, Matematik, Pi, Meridyen, Kutup, Pisagor, Olympia'da Zeus Heykeli, Rodos Heykeli
Salen ligandları
6 yıl önce

kompleksleştiğinde ürün kare düzlem şeklinde olmaz. Salen komplekslerinin geometrileri genellikle kare piramit veya oktahedral (düzgün sekizyüzlü) şeklinde olur. 27 Aralık...

Salen ligandları, Aldehit, Bakır, Kimya, Metal, Nikel, Taslak, Salisilik, Etilendiamin
Altın oran
3 yıl önce

Görüleceği gibi, BC uzunluğu, piramitin kenar uzunluğunun yarısıdır. Bu nedenle piramitin çevresinin uzunluğu BC x 8 dir. Yani piramitin relatif çevresi 0.618034...

Fibonacci Sayıları, Geometri, Matematik
Doğru (geometri)
3 yıl önce

Sonra mantıki olarak yeni cümlelerin değerlerini araştırırız. Ayrıca geometride ifadesi aynı doğrultuda olan ve her iki yönden de sonsuza kadar giden...