Tuna Ovası'nda Hacıoğlu Pazarcık idari bölgesinde bir müslüman Türk köyü (Bulgarca Градница). 16.ıncı yüzyılda Karaman yöresinden gelen Türkmen boylarının Deliorman yöresine yerleştirilmesi sırasında kurulduğu tahmin edilmektedir. 1960'lara kadar ulaşım ve iletişim bakımından kapalı kalan köy o tarihe kadar yerel kültürel özelliklerini olduğu gibi koruyabilmiştir.

Pirliköy

Tuna Ovası'nda Hacıoğlu Pazarcık idari bölgesinde bir müslüman Türk köyü (Bulgarca Градница). 16.ıncı yüzyılda Karaman yöresinden gelen Türkmen boylarının Deliorman yöresine yerleştirilmesi sırasında kurulduğu tahmin edilmektedir. 1960'lara kadar ulaşım ve iletişim bakımından kapalı kalan köy o tarihe kadar yerel kültürel özelliklerini olduğu gibi koruyabilmiştir.

Köy halkı 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra belirli aralıklarla Türkiye'ye göç etmiş, son olarak 1976-1978 ve 1989 yıllarında verilen göçler nedeniyle köy nüfusu iyice azalmış bulunmaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar