Değişik kimyasal kompozisyona sâhip kayaç teşekkül ettirici silikat mineralleri grubunun ortak adı. Mineraldeki silisyum/oksijen oranı 1/3’tür. Böylece grup formülü MSi2O6 şeklinde olur.

Piroksen

Değişik kimyasal kompozisyona sahip kayaç teşekkül ettirici silikat mineralleri grubunun ortak adı. Mineraldeki silisyum/oksijen oranı 1/3’tür. Böylece grup formülü MSi2O6 şeklinde olur. Burada M iki değerlikli bir metali gösterir ve bu ekseriya Ca, Mg ve Fe’dir. Piroksenlerin kristal yapısı, bitişiklerindeki dörtyüzlülerle iki oksijen atomu paylaşan tekil silisyum dörtyüzlüleri zincirlerinden meydana gelir. Kristaller uzamış biçimlidir ve yaklaşık 90°de iki farklı dilimin özelliğine sahiptir.

Düşük kalsiyum ve yüksek mağnezyum muhtevalı piroksenler umumiyetle ortorombik kristal yapısındadır ve ortopiroksen veya hipersten olarak isimlendirilirler. Yüksek kalsiyum, düşük mağnezyum ve orta derecede demir ihtiva edenler ise monoklinal kristal yapıdadır ve klinopiroksen veya ojit olarak isimlendirilirler. Ojit ve hipersten arasında kompozisyona sahip piroksenlere ise pijonit denir.

piroksen

Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad.

piroksen

doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad.

piroksen

Türkçe piroksen kelimesinin İngilizce karşılığı.
pyroxene

İlgili konuları ara

Yanıtlar