pirosfer

Magma, herhangi bir köken bölgedeki kayaçların basınç düşmesi, sıcaklık yükselmesi, H2O ilavesi gibi etkenler altında bir kısmının ergimesi sonucu oluşan silikat hamuru durumundaki eriyiklerdir.
Magma, içeriğindeki SiO2 oranına göre 4 gruba ayrılabilir.

pirosfer

barisfer.

pirosfer

Ağır küre.

pirosfer

Türkçe pirosfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
pyrosphère [la]

Yanıtlar