Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır.

PLAN (almanca) türkçe anlamı
1. i. amaç (m)
2. plan (m)
3. harita (m)
4. düzen (m)
PLAN (inglizce) türkçe anlamı
5. f. planlamak
6. tasarlamak
7. plan yapmak
8. planını çizmek
9. i. plan
10. proje
11. tasarı
12. niyet
13. taslak
14. kroki
PLAN (türkçe) anlamı
15. Bir işin
16. bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen:Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar.- H. Taner. Bir şehrin
17. bir yapının
18. bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim:O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu.- R. N. Güntekin. Çekimya Düşünce
19. niyet
20. maksat
21. tasavvur:Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi.- Ö. Seyfettin.
22. 2. anlamı i.
23. f. (-ned,- ning) plan
24. kroki
25. taslak
26. tertip
27. niyet maksat
28. fikir
29. yol
30. usul
31. tarz
32. f. planını çizmek
33. plan kurmak
34. tasarlamak
35. tertiplemek düzenlemek
36. düşünmek
37. niyetlenmek
38. working plan ilk tasarı
39. ge- çici. plan planner i. plan yapan kimse.
40. 3. anlamı kroki. taslak. tasar. niyet. proje. kasarı. planlamak. tasarlamak. planını çizmek. düzenlemek.
PLAN (türkçe) anlamı
41. bir işin
42. bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
43. düşünce
44. niyet
45. maksat
46. tasavvur
47. bir kentin
48. bir yapının
49. bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.
50. çekim
1. n. program
2. scheme
3. v. make a scheme
4. plot
5. design
6. contrive
7. n. blueprint
8. draft
9. plan
10. rough outline
11. sketch
12. layout
13. program
14. scheme
project,
PLAN (türkçe) ingilizcesi
15. n. program
16. scheme
17. v. make a scheme
18. plot
19. design
20. contrive
21. n. blueprint
22. draft
23. plan
24. rough outline
25. sketch
26. layout
27. program
28. scheme
project,
Plan (almanca) ingilizcesi
29. v. make a scheme
30. plot
31. design
contrive,
Plan (fransızca) ingilizcesi
32. adj. flat
33. plane,

Plan İngilizce anlamı ve tanımı

Plan anlamları
    (a.) A scheme devised
34. a method of action or procedure expressed or described in language
35. a project
36. as
37. the plan of a constitution
38. the plan of an expedition.(a.) A draught or form
39. properly
40. a representation drawn on a plane
41. as a map or a chart
42. especially
43. a top view
44. as of a machine
45. or the representation or delineation of a horizontal section of anything
46. as of a building
47. a graphic representation
48. a diagram.(a.) A method
49. a way of procedure
50. a custom.(v. t.) To scheme
51. to devise
52. to contrive
53. to form in design
54. as
55. to plan the conquest of a country.(v. t.) To form a delineation of
56. to draught
57. to represent
58. as by a diagram.
Plan tanım:
Kelime: plan
59. Söyleniş: 'plan
60. İşlev: noun
61. Kökeni: French
62. plane
63. foundation
64. ground plan
65. partly from Latin planum level ground
66. from neuter of planus level
67. partly from French planter to plant
68. fix in place
69. from Late Latin plantare -- more at FLOOR
70. PLANT
71. 1 : a drawing or diagram drawn on a plane: as a : a top or horizontal view of an object b : a large-scale map of a small area
72. 2 a : a method for achieving an end b : an often customary method of doing something : PROCEDURE c : a detailed formulation of a program of action d : GOAL
73. AIM
74. 3 : an orderly arrangement of parts of an overall design or objective
75. 4 : a detailed program (as for payment or the provision of some service) pension plan
76. - plan·less /-l&
77. s/ adjective
78. - plan·less·ly adverb
79. - plan·less·ness noun
80. synonyms PLAN
81. DESIGN
82. PLOT
83. SCHEME
84. PROJECT mean a method devised for making or doing something or achieving an end. PLAN always implies mental formulation and sometimes graphic representation plans for a house . DESIGN often suggests a particular pattern and some degree of achieved order or harmony a design for a new dress . PLOT implies a laying out in clearly distinguished sections with attention to their relations and proportions the plot of the play . SCHEME stresses calculation of the end in view and may apply to a plan motivated by craftiness and self-interest a scheme to defraud the government . PROJECT often stresses imaginative scope and vision a project to develop the waterfront .
85.
Plan ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Contrive
86. Design
87. Program
88. Programme
89. Project
90.
PLAN (türkçe) fransızcası
1. düz
2. düzlem
Plan (fransızca) almancası
1. n. gliederung
2. planung
3. ebene
4. aufnahme
5. einstellung
6. anlage
7. plan
8. lageplan
9. abriss
10. grundriss
11. riss
12. entwurf
13. einfall
14. programm
15. adj. eben
16. platt
17. glatt
18. zweidimensional
Plan (fransızca) italyancası
1. 1. (plans) piano (m)
2. progetto (m)2. (cinématographie) inquadratura (f)
3. 3. (géométrie) piano (m)4. (architecture) progetto (m)
4. pianta (f)
5. disegno (m)
6. cianografia (f)
7. prospetto (m)
8. 5. (compagnie) piano (m)
9. programma (m)6. (géographie) pianta (f)
10. mappa (f)
11. cartina (f)
Plan (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (plans) esquema (f)
2. plan (m)2. (cinématographie) toma (f)
3. 3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) plano (m)
4. cianotipo (m)
5. copia azul
6. planta (f)
7. 5. (compagnie) plan (m)6. (géographie) plano (m)
8. mapa (m)
Plan (fransızca) portekizcesi
1. 1. (plans) esquema (m)
2. plano (m)2. (cinématographie) tomada (f)
3. 3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) projeto (m)
4. planta (f)
5. cópia azul
6. plano (m)
7. planta baixa
8. 5. (compagnie) plano (m)6. (géographie) mapa (m)
Plan (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (plans) plan (n)
2. opzet (n)2. (cinématographie) opname (m/f)
3. 3. (géométrie) vlak (n)4. (architecture) ontwerp (n)
4. plan (n)
5. blauwdruk (m)
6. cyanotypie (f)
7. plattegrond (m)
8. grondplan (n)
9. 5. (compagnie) plan (n)6. (géographie) kaart (m/f)
10. landkaart (m/f)

Plan hakkında bilgiler

Plan, bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. İşin cinsine göre plan değişik isimler alır. Şehircilikteki ismi nazım planı; iktisatta kalkınma planı; gemi, uçak, bina yapılmasında ölçü, yerleştirme, malzeme özelliklerini gösteren plan.

Plan daha birçok sahada yapılmaktadır. Mesela; muhasebe planı, harekat planı, atış planı gibi (Bkz. Panlama). Şehircilikte kullanılan plan şehir ve mahallelerin düzenlenmesi, yolların ayrılması, okul, cami, park vs. gibi yerlerin her türlü incelikleri ve görünüşleri incelenip çizilmesi şeklindedir. Bu çiziş, şehrin düzenlenmesini bütün teferruatıyla değil de ana hatlarıyle gösterirse Nazım Planı, bölge bölge, mahalle mahalle şehrin en ince özelliklerini içine alan planlara da Teferruat Planı denilmektedir.

Plan; askerlik alanında da çok geçerlidir. Askerlerin eğitilmesi, vatan savunmasına hazırlanması, atışların düzenlenmesi, bir askeri harekatın nasıl gerçekleştirileceği gibi hususların hepsi bir plan ve program içinde yürütülür. Eğer hazırlanan planlara uyulmazsa istenilen sonuçlar alınamayabilir.

Denizcilik sektöründe, gemilerin nasıl yükleneceği, hangi limanlara uğrayacağı, uğradığı limanlarda hangi malları bırakacağı, belli bir plan içinde yürütülmektedir. Buna aynı zamanda İstif Planı ismi verilmektedir.

Bu plan ambarcılıkta ve buna benzer birçok yerlerde de geçerlidir. (Arabaların vapura bindirilmesi indirilmesi vs. gibi.)

Plan inşaat sektöründe kendini daha çok göstermektedir. Binaların yerlerinin belirlenmesi, yerleşime uygun olması, kullanımı ve insan sağlığına ve diğer hususlara rahatlıkla hizmet verebilir olması hep planlarla sağlanan hususlardır. Bunun için inşaat planları ile sanayi sektöründeki planların hepsinin mütehassıs kişiler tarafından yapılması ve takip edilmesi istenen bir durumdur.

Plan, ekonomi ve iktisat alanında; belli sonuçlar elde etmek için iktisadi hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir vasıtadır. Bir başka ifadeyle plan, belirli gayeleri gerçekleştirmek için, bir iktisadi karar merkezinin aldığı tedbirlerin bütünüdür. Burada varılması istenen gayelerle bunları gerçekleştirecek araçlar, plan tabirinin iki ana unsuru olarak kendisini göstermektir.

Modern iktisat ilminin kalkınma yolunda faydalandığı bir teknik olan plan, günümüz dünyasında hemen her ülkede az veya çok kullanılmaktadır. Ancak aynı ideolojiye sahip olan ülkelere ait planlar bile tek tip değildir. Bir ülkeden diğerine değişiklikler arz eder.

Plan çeşitleri iki ana grupta toplanabilir: 1) Emredici planlar, 2) Yol gösterici planlar, Emredici planlara dağılmadan önceki Sovyet Rusya ve Kıta Çininde rastlanır. Yol gösterici planlara ise, batı ekonomilerinde, özellikle demokratik rejimi benimsemiş ülkelerde rastlanır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ruhsal Plan

Ruhsal plan, ruhçu terminolojide iki farklı anlamda kullanılan bir terimdir:

Mevzi Plan

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve ...

Simple Plan

Simple Plan 1999 yılında Montreal, Kanada`da kurulan bir pop punk grubudur. Beş elemanın hepsi de Quebec bölgesinde büyüyen Fransız asıllı Kanadalı`lardır.

Plan (anlam Ayrımı)

Plan, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Plan (anlatı)

Plan, neden sonuç etkisiyle veya tesadüfi bir şekilde her kısımda birbirleriyle ilişkisi olan ve toplamda hikayeyi yaratan olayların dizilimi için kullanılan bir edebiyat terimdir. Genellikle bu olarlar diziminin ne derece çok sanatsal ve duygusal etki yaratacağı ile ilgilenir. ...

Mükemmel Plan

Mükemmel Plan (Friends With Kids), yönetmenliğini Jennifer Westfeldt'in yaptığı 2012 Amerikan romantik komedi filmidir. Film 09 Kasım 2012 tarihinde gösterime girdi.