Plan

Kısaca: Plan Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. ...devamı ☟

Plan, bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Plan çok çeşitli anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Plan genel anlamda yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. İşin cinsine göre plan değişik isimler alır. Şehircilikteki ismi nazım planı; iktisatta kalkınma planı; gemi, uçak, bina yapılmasında ölçü, yerleştirme, malzeme özelliklerini gösteren plan.

Plan daha birçok sahada yapılmaktadır. Mesela; muhasebe planı, harekat planı, atış planı gibi (Bkz. Panlama). Şehircilikte kullanılan plan şehir ve mahallelerin düzenlenmesi, yolların ayrılması, okul, cami, park vs. gibi yerlerin her türlü incelikleri ve görünüşleri incelenip çizilmesi şeklindedir. Bu çiziş, şehrin düzenlenmesini bütün teferruatıyla değil de ana hatlarıyle gösterirse Nazım Planı, bölge bölge, mahalle mahalle şehrin en ince özelliklerini içine alan planlara da Teferruat Planı denilmektedir.

Plan; askerlik alanında da çok geçerlidir. Askerlerin eğitilmesi, vatan savunmasına hazırlanması, atışların düzenlenmesi, bir askeri harekatın nasıl gerçekleştirileceği gibi hususların hepsi bir plan ve program içinde yürütülür. Eğer hazırlanan planlara uyulmazsa istenilen sonuçlar alınamayabilir.

Denizcilik sektöründe, gemilerin nasıl yükleneceği, hangi limanlara uğrayacağı, uğradığı limanlarda hangi malları bırakacağı, belli bir plan içinde yürütülmektedir. Buna aynı zamanda İstif Planı ismi verilmektedir.

Bu plan ambarcılıkta ve buna benzer birçok yerlerde de geçerlidir. (Arabaların vapura bindirilmesi indirilmesi vs. gibi.)

Plan inşaat sektöründe kendini daha çok göstermektedir. Binaların yerlerinin belirlenmesi, yerleşime uygun olması, kullanımı ve insan sağlığına ve diğer hususlara rahatlıkla hizmet verebilir olması hep planlarla sağlanan hususlardır. Bunun için inşaat planları ile sanayi sektöründeki planların hepsinin mütehassıs kişiler tarafından yapılması ve takip edilmesi istenen bir durumdur.

Plan, ekonomi ve iktisat alanında; belli sonuçlar elde etmek için iktisadi hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müdahale etmek gerektiğini gösteren bir vasıtadır. Bir başka ifadeyle plan, belirli gayeleri gerçekleştirmek için, bir iktisadi karar merkezinin aldığı tedbirlerin bütünüdür. Burada varılması istenen gayelerle bunları gerçekleştirecek araçlar, plan tabirinin iki ana unsuru olarak kendisini göstermektir.

Modern iktisat ilminin kalkınma yolunda faydalandığı bir teknik olan plan, günümüz dünyasında hemen her ülkede az veya çok kullanılmaktadır. Ancak aynı ideolojiye sahip olan ülkelere ait planlar bile tek tip değildir. Bir ülkeden diğerine değişiklikler arz eder.

Plan çeşitleri iki ana grupta toplanabilir: 1) Emredici planlar, 2) Yol gösterici planlar, Emredici planlara dağılmadan önceki Sovyet Rusya ve Kıta Çininde rastlanır. Yol gösterici planlara ise, batı ekonomilerinde, özellikle demokratik rejimi benimsemiş ülkelerde rastlanır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Plan

1. anlamı Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen:"Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim:"O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin. Çekimya Düşünce, niyet, maksat, tasavvur:"Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin.
2. anlamı i., f. (-ned,- ning) plan; kroki, taslak; tertip, niyet maksat, fikir; yol, usul, tarz; f. planını çizmek; plan kurmak, tasarlamak; tertiplemek düzenlemek; düşünmek, niyetlenmek, working plan ilk tasarı, ge- çici. plan planner i. plan yapan kimse.
3. anlamı kroki. taslak. tasar. niyet. proje. kasarı. planlamak. tasarlamak. planını çizmek. düzenlemek.

Plan

Plan İngilizce anlamı ve tanımı

Plan anlamları

  1. (a.) A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition.
  2. (a.) A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram.
  3. (a.) A method; a way of procedure; a custom.
  4. (v. t.) To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country.
  5. (v. t.) To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram.

Plan tanım:

Kelime: plan
Söyleniş: 'plan
İşlev: noun
Kökeni: French, plane, foundation, ground plan; partly from Latin planum level ground, from neuter of planus level; partly from French planter to plant, fix in place, from Late Latin plantare -- more at FLOOR, PLANT
1 : a drawing or diagram drawn on a plane: as a : a top or horizontal view of an object b : a large-scale map of a small area
2 a : a method for achieving an end b : an often customary method of doing something : PROCEDURE c : a detailed formulation of a program of action d : GOAL, AIM
3 : an orderly arrangement of parts of an overall design or objective
4 : a detailed program (as for payment or the provision of some service) pension plan
- plan·less /-l&s/ adjective
- plan·less·ly adverb
- plan·less·ness noun
synonyms PLAN, DESIGN, PLOT, SCHEME, PROJECT mean a method devised for making or doing something or achieving an end. PLAN always implies mental formulation and sometimes graphic representation plans for a house . DESIGN often suggests a particular pattern and some degree of achieved order or harmony a design for a new dress . PLOT implies a laying out in clearly distinguished sections with attention to their relations and proportions the plot of the play . SCHEME stresses calculation of the end in view and may apply to a plan motivated by craftiness and self-interest a scheme to defraud the government . PROJECT often stresses imaginative scope and vision a project to develop the waterfront .

Plan ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Contrive, Design, Program, Programme, Project,

Plan

İngilizce Plan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. plan, agenda, designio, esquema, itinerario, proyecto, trazo
v. planear, diseñar, organizar, planificar, programar, proponer, proyectar, tener previsto; tener pensado, hacer el plano de

Plan

İngilizce Plan kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. plan; projet; programme
v. planifier, projeter

Plan

İngilizce Plan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Plan
v. planen

Plan

İngilizce Plan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. piano, programma; intenzione, scopo, intento, proposito; sistema, metodo; pianta; schema
v. progettare; programmare, predisporre un programma di; pensare, avere intenzione; pianificare

Plan

İngilizce Plan kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. plano; projeto
v. traçar um plano

Plan

f. planlamak, tasarlamak, plan yapmak, planını çizmek
i. plan, proje, tasarı, niyet, taslak, kroki

Plan

Fransızca Plan kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. flat, plane

Plan

Almanca Plan kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. make a scheme, plot, design, contrive

Plan

İspanyolca Plan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. plan, design; arrangement, layout; deliberation

Plan

Türkçe Plan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. program, scheme
v. make a scheme, plot, design, contrive
n. blueprint, draft, plan, rough outline, sketch, layout, program, scheme, project

Plan

Flemenkçe Plan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. plan, plane, design, project, scheme, layout, lay, intention, idea, meaning, rede, schedule, device

Plan

İngilizce Plan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. plan, schema, ontwerp, vlak, plattegrond, methode, stelsel, schets, tekening, strekking, bedoeling, doel
ww. plan maken van, schetsen, ontwerpen, regelen, inrichten, or.denen

Plan

n. program, scheme
v. make a scheme, plot, design, contrive
n. blueprint, draft, plan, rough outline, sketch, layout, program, scheme, project

Plan

Flemenkçe Plan kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (plannen) dessein (m); intention (f); plan (m); combine (pej.)2. (architectuur) plan (m); dessin (m); bleu (m)
3. (toekomst) projet (m)
4. (bedrijf) plan (m)

Plan

Fransızca Plan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (plans) plan (n); opzet (n)2. (cinématographie) opname (m/f)
3. (géométrie) vlak (n)4. (architecture) ontwerp (n); plan (n); blauwdruk (m); cyanotypie (f); plattegrond (m); grondplan (n)
5. (compagnie) plan (n)6. (géographie) kaart (m/f); landkaart (m/f)

Plan

Almanca Plan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bestek ,opzet ,plan ,plattegrond ,rooster ,schema

Plan

bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen; düşünce, niyet, maksat, tasavvur.
bir kentin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim.
çekim.

Plan

Fransızca Plan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. gliederung, planung, ebene, aufnahme, einstellung, anlage, plan, lageplan, abriss, grundriss, riss, entwurf, einfall, programm
adj. eben, platt, glatt, zweidimensional

Plan

Fransızca Plan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (plans) piano (m); progetto (m)2. (cinématographie) inquadratura (f)
3. (géométrie) piano (m)4. (architecture) progetto (m); pianta (f); disegno (m); cianografia (f); prospetto (m)
5. (compagnie) piano (m); programma (m)6. (géographie) pianta (f); mappa (f); cartina (f)

Plan

Fransızca Plan kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (plans) esquema (m); plano (m)2. (cinématographie) tomada (f)
3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) projeto (m); planta (f); cópia azul; plano (m); planta baixa
5. (compagnie) plano (m)6. (géographie) mapa (m)

Plan

Fransızca Plan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (plans) esquema (f); plan (m)2. (cinématographie) toma (f)
3. (géométrie) plano (m)4. (architecture) plano (m); cianotipo (m); copia azul; planta (f)
5. (compagnie) plan (m)6. (géographie) plano (m); mapa (m)

Plan

Almanca Plan kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. plan (m), projet (m), dessein (m)

Plan

Almanca Plan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. pianta (f), pianura (f), disposizione (f), progetto (m), programma (m), disegno (m), pensiero (m)
adj. piano, chiaro, semplice, liscio
adv. piatto, chiaramente

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mi Plan
5 yıl önce

Mi Plan, Portekizli şarkıcı Nelly Furtado'nun ilk tam uzunluklu İbyolca ve toplamda dördüncü albümüdür. 15 Eylül 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde...

Plan (anlatı)
5 yıl önce

Plan, neden sonuç etkisiyle veya tesadüfi bir şekilde her kısımda birbirleriyle ilişkisi olan ve toplamda hikayeyi yaratan olayların dizilimi için kullanılan...

Simple Plan
1 yıl önce

Simple Plan 1999 yılında Montreal, Kanada`da kurulan bir punk rock grubudur. Beş elemanın hepsi de Québec bölgesinde büyüyen Fransız asıllı Kanadalı`lardır...

Simple Plan, 1999, Bas gitar, Bateri, CD, Citroen, DVD, Gitar, Kanada, Kanadalı, Montreal
Yakın Plan (film)
5 yıl önce

Yakın Plan (Farsça: Nema-ye Nazdik, İngilizce: Close-Up), 1990 İran yapımı Abbas Kiyarüstemi filmidir. Kendisini ünlü yönetmen Mohsen Makhmalbaf olarak...

Yakın Plan (film), 1990, 1990 İran depremi, Abbas Kiyarüstemi, Ankara, Avrupa, Belgesel, Belgesel film, Farsça, Fransa, IMDb
Calligra Plan
5 yıl önce

Calligra Plan ya da eski adıyla KPlato, projeleriniz için görüşme ve iş takvimleri düzenleyebileceğiniz ve tüm düzenlemeleri grafiklerle takip edebileceğiniz...

Plan (anlam ayrımı)
5 yıl önce

Plan, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Plan ayrıntılı harita Plan - Geleceğe dair zamanlanmış eylem listesi ya da kararı Ruhsal Plan - Spiritüalizm terimi...

Mükemmel Plan
5 yıl önce

Mükemmel Plan (Friends With Kids), yönetmenliğini Jennifer Westfeldt'in yaptığı 2012 Amerikan romantik komedi filmidir. Film 09 Kasım 2012 tarihinde gösterime...

Kaçış Planı
1 yıl önce

yazmıştır. Filmin öncesinde Exit Plan ve The Tomb isimleriyle vizyona çıkacağı belirtilmiş ancak vizyona Escape Plan adıyla çıkmıştır. Filmin galası 9...