Plan, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Plan (anlam ayrımı)

Plan, aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Plan ayrıntılı harita * Plan - Geleceğe dair zamanlanmış eylem listesi ya da kararı * Ruhsal Plan - Spiritüalizm terimi * Simple Plan - Kanadalı bir müzik grubu * Mevzi plan - Şehircilik terimi

Yanıtlar