Planck gerilimi (VP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde gerilim birimidir.

Planck gerilimi

Planck gerilimi (VP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde gerilim birimidir. Planck gerilimi şöyle ifade edilir: :V_\text = \frac}} = q_\text}} = \sqrt} \approx 1,04295 × 1027 V (Denklem I) Burada: :E_\text ; Planck enerjisi, :q_\text ; Planck yükü, :t_\text ; Planck zamanı, :\hbar ; indirgenmiş Planck sabiti, :c ; bir vakumdaki ışık hızı, :G ; yerçekimi sabiti, : \epsilon_0 \ ; vakum yalıtkanlık sabiti, : \pi ; pi sayısı. ==Türetimi== Önce sırasıyla Planck enerjisi ve Planck yükününün ifadelerini yazalım: : E_\text = \sqrt} \quad ve \quad q_\text = \sqrt (Denklem I)'e göre Planck gerilimi, Planck enerjisinin Planck yüküne bölümüdür. : V_\text = \frac}} = \sqrt}} = \sqrt} . Burada (Denklem I)'i elde ettiğimize dikkat edin. ==Ayrıca bakınız== *Doğal birimler *Planck birimleri *Planck sabiti

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar