Planck sıcaklığı (''T''P), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde sıcaklık birimidir.

Planck sıcaklığı

Planck sıcaklığı (TP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde sıcaklık birimidir. Planck sıcaklık ölçme birimi olarak kullanıldığında, bu ölçeğin büyüklüğü 1'e eşittir ve değeri mutlak sıfırın 0 olduğu değerdir. Diğer sıcaklık birimleri Planck sıcaklık birimlerine dönüştürülebilir. Örneğin 0 °C = 273,15 K = 1,9279 × 10−30TP. ==İfadesi== Planck sıcaklığı şöyle ifade edilir: T_\text = \frac c^2} = \sqrt} = 1,416833(85) × 1032 K Burada: :mP, Planck kütlesi, :c, bir vakumdaki ışık hızı, :\hbar, indirgenmiş Planck sabitidir ve ifadesi; \hbar\ = \frac, :, Planck sabiti, :k, Boltzmann sabiti, :G, yerçekimi sabiti. Parantezler arasındaki iki rakam (yani 85 sayısı), yaklaşık değerin standart hatasını ifade eder. ==Tanımı== Çoğu Planck birimleri gibi 1 (bir) Planck sıcaklığı, kuantum teorisi göre sıcaklığın kütleçekime bağlı olarak alabileceği asıl sınırıdır. Mevcut fiziksel teoriye göre, kuantum kütleçekimi teorisinin olmaması, TP'den büyük eşit sıcaklığın olmadığı kanısını doğurmuştur. == Ayrıca bakınız== * Planck sabiti * Planck birimleri * Doğal birimler * Mutlak sıfır ==Notlar==

Dış bağlantılar

* NIST reference: Planck temperature * What is the opposite of absolute zero?

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar