Pleonastic

Pleonastic

1. anlamı i. gereksiz söz, laf kalabalığı, kelime fazlalığı, haşiv, şisirme. ,sözü uzatma.
2. anlamı s. gereksiz sözlerle ilgili. pleonastically z. gereksiz sözlerle ifade ederek, lüzumundan fazla şey söyleyerek. ,sözü uzatmaya ait.

Pleonastic

Pleonastic İngilizce anlamı ve tanımı

Pleonastic anlamları

  1. (a.) Alt. of Pleonastical

Pleonastic tanım:

Kelime: ple·o·nasm
Söyleniş: 'plE-&-"na-z&m
İşlev: noun
Kökeni: Late Latin pleonasmus, from Greek pleonasmos, from pleonazein to be excessive, from pleiOn, pleOn more -- more at PLUS
1 : the use of more words than those necessary to denote mere sense (as in the man he said) : REDUNDANCY
2 : an instance or example of pleonasm
- ple·o·nas·tic /"plE-&-'nas-tik/ adjective
- ple·o·nas·ti·cal·ly /-ti-k(&-)lE/ adverb

Pleonastic ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Redundant, Tautologic, Tautological,

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. pleonástico

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. pléonastique

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. pleonastisch

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. pleonastico

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. pleonástico

Pleonastic

İngilizce Pleonastic kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. pleonastisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.