Pliyosen

Kısaca: Miyosende başlayan küresel soğuma eğilimi Pliyosen boyunca devam eder; kutup buzulları büyür, dönemin sonlarına doğru buzul çağına girilir. Deniz seviyesini düşmesiyle, Güney ve Kuzey Amerika arasında kara köprüsü kurulur. Akdeniz kuruyup yerini düzlük otlak alanlara bırakır. Subtropikal ... ...devamı ☟

pliyosen
Pliyosen

5,32 myö ile 1,81 myö arası

Miyosende başlayan küresel soğuma eğilimi Pliyosen boyunca devam eder; kutup buzulları büyür, dönemin sonlarına doğru buzul çağına girilir. Deniz seviyesini düşmesiyle, Güney ve Kuzey Amerika arasında kara köprüsü kurulur. Akdeniz kuruyup yerini düzlük otlak alanlara bırakır. Subtropikal bölgeler ekvatora doğru çekilir. Antarktika Pliyosende henüz tamamen donmamıştı. Pliyosen boyunca Nothofagus, Antarktika'da yaygın olarak bulunur. Pliyosen faunası Miyosenden çok farklı değildi. Günümüz memelilerinin tüm takım ve aileleri ortaya çıkarken; pek çok soyu tükenmiş cins de bu dönemde yaşar. Boynuzlular yaygınlaşıp, baskın memeli grubu olur. At, gergedan, fil, tapir ve develerin sayısı azalırken; kemirgenler, özellikle yer sincapları ve kunduzlar sayıca artar. Tek toynaklı at ilk kez ortaya çıkar. Pliyosenin tipik memelileri arasında; fil benzeri Deinotherium, dev yer tembel hayvanı Megatherium ve Litopternlerden uzun boyunlu, uzun bacaklı Macrauchenia sayılabilir. Kılıç dişli kaplanlar, köpekler, gelincikler dönemin etçilleriydi. Miyosende ortaya çıkıp, Erken Pleistosene kadar yaşayan Deinotheriumlar, fillerin uzaktan akrabasıydı. Aşağı doğru eğilen dişleri karakteristiktir. Deinotheriumlar günümüz fillerinin boyutlarına kadar ulaşmıştı.

Amerika ve Avrasya arasında hayvan göçleri devam ediyordu. Geç Pliyosende, Panama köprüsünün kurulmasıyla, Güney Amerika'nın dünyanın geri kalanından soyutlanmış yaşamı sona erer. Armadillo, yer tembel hayvanı, oposum ve Phoruscorid kuşlar güneyden kuzeye göçerler. Kedi, köpek, ayı, at, mastodon ve başka hayvanlar da kuzeyden güneye göçer. Bu, özellikle güneyin keseli yırtıcıları için, bir felaket olur. Pek çok güney Amerika memelisi kuzeyden gelenlerle rekabet edemeyerek ortadan kalkar. Bugün Güney Amerika'nın memeli cinslerinin yarısı kuzeyden gelmiştir.

Bu dönemin en önemli olaylarından biri, yüksek primatların -ilkin insanlar da dahil- ortaya çıkmasıdır. Afrika'da savanların yaygınlaşması bazı maymunların ağaçlardan düzlüklere inmesine ve açık alanlara yayılmasına yol açar. İnsansılar (hominidler), Kuzey-Doğu Afrika'nın Rift vadilerinde Erken Pliyosende ortaya çıkar. Boynuzlularla birlikte yayılmaya başlayan Australopithecine insansılar, Etiyopya ve Tanzanya'ya, oradan da Afrika'nın büyük bölümüne yayılır.

pliyosen

Ãœçüncü Çağın en son dönemi.

pliyosen

Türkçe pliyosen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Pliocene

pliyosen

üçüncü çağın en son dönemi.

pliyosen

Türkçe pliyosen kelimesinin Fransızca karşılığı.
pliocène

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

pliyosen Resimleri

Pliyosen Çağ
4 ay önce

çekilir. Antarktika Pliyosende henüz tamamen donmamıştı. Pliyosen boyunca Nothofagus, Antarktika'da yaygın olarak bulunur. Pliyosen faunası Miyosenden...

Kar kekliği
4 ay önce

(Lagopus leucura) Lagopus atavus (Erken Pliyosen, Bulgaristan?? - Geç Pliyosen) Lagopus balcanicus (Geç Pliyosen, Bulgaristan) ^ Steve Madge, Phil McGowan...

Balaena
3 yıl önce

affinis (Pliyosen Çağ; Red Crag Formation, Birleşik Krallık) †Balaena arcuata (Miyosen/Pliyosen; Belçika) †Balaena dubusi (Miyosen/Pliyosen; Belçika)...

Samanlı Dağları
4 ay önce

topluluğu en Geç Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Karapürçek formasyonudur. Bu dolaylı verilere göre formasyonun göreli olarak Geç Pliyosen yaşta olduğu kabul...

Samanlı Dağları, Ad, Armutlu, Batı, Doğu, Gölcük, Güney, Karamürsel, Kasaba, Kuzey, Köy
Afrika Fili
4 ay önce

Loxodonta cinsine ait fosiller sadece Afrika'da bulunmuştur ve burada da orta Pliyosen çağda gelişmişlerdir. Afrika savan fili, Loxodonta africana Kuzey Afrika...

Kanada geyiği
4 ay önce

geyiğinin en eski fosil kayıtları 12 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Pliyosen Çağa kadar uzanan bu kayıtlar Avrupa'da bulunmuş olup, Pleyistosen Çağ'dan...

Kenyanthropus
3 yıl önce

Kenya'daki Turkana Gölü'nde keşfettiği ve 3,5 ile 3,2 milyon yıl öncesine (Pliyosen Çağ) dayandırılan hominini fosili. İnsan evriminin fosil listesi ^ "Kenyanthropus...

Tersiyer
4 ay önce

Kretase-Tersiyer yokolum olayı sonucu uçmayan dinozorların tükenmesi ile başlamış, ve Pliyosen devrin sonundaki, en son Buz Çağı'nın başlangıcına kadar sürmüştür. Bu...