Plutarkhos

Kısaca: Mestrius Plutarchus (Yunanca: Πλούταρχος; MS 46 - 120?) Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı. Ayrıca orta dönem Platonculardandır. ...devamı ☟

Plutarkhos
Plutarkhos

düzenle|Haziran 2007 200px|right

Mestrius Plutarchus (Yunanca: Πλούταρχος; 46 - 127) Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı. Ayrıca ``orta dönem Platon``culardandır.Oxford Dictionary of Philosophy, Plutarch Chaeronea, Boeotia Yunanistan`da iyi bir ailede dünyaya gelmiştir. Çalışmaları ``Parallel Yaşamlar`` ve ``Moralia``yı içerir.

Orta Platonculuğun, M.Ö. 45-120 yılları arasında yaşamış olan önemli düşünürü, ahlakçı ve tarihçisi. Tarihle ilgili çalışmaları yanında, Platon`un eserleri üzerine şerh ya da yorumlar yazmış olan filozofun düşüncesi, özü itibariyle eklektik bir nitelik taşır. Buna göre, yalnızca Platon`dan değil, fakat Peripatetiklerden, Stoalılardan ve özellikle de Yeni-Pitagorasçılardan etkilenmiş olan Plutarhos, Orta ve Yeni Akademilerin kuşkuculuğunun bir sonucu olarak, kuramsal spekülasyonun imkanı ya da yararı söz konusu olduğunda kuşkucu bir tavır almış, ve Aşkın olanla sezgiye dayanan bir doğrudan temas üzerinde ısrarlı olarak Yeni-Platoncu felsefeye çıkan yolda önemli bir adım oluşturmuştur

Notlarfilozof-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Plutarhos
5 yıl önce

Platonculardandır. Plutarkhos Delfi'nin yaklaşık 35 km doğusunda bulunan Chaeronea, Boeotia Yunanistan'da dünyaya gelmiştir. Plutarkhos'un ciltlerce eser...

Delos problemi
2 yıl önce

amacıyla Delfi'deki kahine başvuran Delos sakinlerine dayanmaktadır. Plutarkhos'a göre, Delosluların kahine başvurmalarının nedeni zamanın siyasal sorunlarıyla...

Coriolanus
2 yıl önce

Plutarkhos tarafından tarihlerinde anlatılmıştı. İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'de Coriolanus adlı bir trajedi oyunu yazmıştır. Plutarkhos tarafından...

Claudius Aelianus
5 yıl önce

Yunanca yazdı. Büyük hayrnlık duyduğu Platon, Aristoteles, İsokrates, Plutarkhos ve Homeros gibi yazarları özenle inceledi. Kendinden önceki yazarlardan...

Claudius Aelianus, Aristoteles, Fabl, Homeros, Platon, Plutarkhos, Retorik, Taslak, Yazar, Yunanca, Karanlık Çağ
III. Köle Savaşı
5 yıl önce

Ayaklanmanın amacı açısından tarihçilerin farklı yorumları bulunur. Plutarkhos kölelerin Galya'ya kaçma amaçlarından bahsederken, Appian kölelerin Roma'yı...

Yeni Platonculuk
2 yıl önce

Bergama Yeni–Platoncu okulunun kurucusu Kapadokyalı Aedesius, Atinalı Plutarkhos ve İskenderiyeli Hypatia Yeni Platonculuğun örnek verilebilecek önde gelen...

Helotlar
5 yıl önce

kendilerine ayrılan toprak parçasında çalışırlardı. Antik Yunan tarihçi Plutarkhos Sparta kralı II. Agis'in eşinin hamile olduğu çocuğunun babasının başka...

Quintus Ligarius
2 yıl önce

yapılan konuşma metni (Latince) ^ Plutarkhos'un eserinde Ligarius "Gaius" ön ismiyle kayda geçmiştir; bkz. Plutarkhos, Paralel Yaşamlar / İskender - Caesar...