Plymouth Kolonisi

Plymouth Kolonisi (Yeni Plymouth veya Plymouth Körfezi Kolonisi olarak da bilinir) 1620-1691 yılları arasında, İngiliz sömürge imparatorluğu'nun Kuzey Amerika'daki bir bölümüdür. Plymouth Kolonisi'ndeki ilk yerleşim bölgesi, önceden John Smith tarafından gözlenmiş ve isimlendirilmiş olan New Plymouth'tur. Bu yerleşim yeri koloninin başkenti olarak hizmet etmiştir ve günümüzün modern Plymouth, Massachusetts şehrinin temelini oluşturmaktadır. Doğu Midlands'te yaşanan geçici bir siyasi gerilim esnasında Büyük Britanya'yı terk ederek bu bölgeye yerleşen Pilgrimler'in kurduğu bu koloni, 1607'de kurulmuş Jamestown, Virginia kolonisinden sonra (ABD'deki ilk İngiliz yerleşimi), Yeni Dünya'daki ikinci başarılı İngiliz yerleşimi olmuştur ve bu yerleşim yeri ileride kurulacak Amerika Birleşik Devletleri'nin çekirdeğini oluşturacaktır. Pilgrimlerin serüveni, Birleşik Devletler'in tarihi ve kültürü içinde merkezi bir yere sahiptir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.