Polar

Kısaca: POLAR sıf. (ing. k. ...devamı ☟

POLAR sıf. (ing. k.). Kim. Uzaktan yaptığı etki bir elektrik dipolünün etkisine benzeyen molekül için kullanılır.

Bir molekül, artı yüklü bir çekirdek çevresinde bu çekirdeğin etkisiyle dolanan eksi yüklerden oluşmuş atomlardan meydana gelir; bu yüklerin dağılımı, artı yükler merkezinin eksi yükler merkeziyle çakışmasını sağlayabilecek bir simetride olursa, bu moleküle polar olmayan molekül denir. Soy gazların, hidrojenin, azotun molekülü bu türdendir. Aksi halde moleküle polar denir (su ve diğer birçok madde); bu durumda molekülün iki kutuplu bir elektrik momenti vardır. Bu moment toplam artı yükün yük merkezleri arasındaki mesafeyle çarpımına eşittir. Polarlaşma iyon halindeki bileşiklerde çok fazladır; mesela NaCl billuru Na ve Cl iyonlarının birleşmesinden meydana gelir; NaCl bütününde mutlak değer bakımından elektronunkine eşit iki yük birbirinden 2,8 X 10-8 sm mesafede bulunur; iki kutuplu elektrik momenti de 13,50 X 10-8 C.G.S.'dir (13,5 Debye birimi). Bu değerler genellikle polar moleküllerde daha küçüktür; bununla birlikte maddenin özelliklerinde, elektrik sabiti ve iyonlaşma gücü gibi önemli bir rol oynar.

Polar

1. anlamı Kutup.
2. anlamı s. kutba ait, kutbi, kutupta veya civarında bulunan; Kutupyıldızına benzer, yol gösteren, rehber; iki mıknatıs kutbuna ait veya benzer; tamamen birbirine zıt. polar bear beyaz kutup ayısı. polar distance. kutuptan öIçü!en mesafe, kutbi mesafe.
3. anlamı kutupsal. kutuplarla ilgili.
4. kutupsal. kutuplarla ilgili. birbirine tümüyle zit.

Polar

Polar İngilizce anlamı ve tanımı

Polar anlamları

  1. (a.) Of or pertaining to one of the poles of the earth, or of a sphere; situated near, or proceeding from, one of the poles; as, polar regions; polar seas; polar winds.
  2. (a.) Pertaining to, reckoned from, or having a common radiating point; as, polar coordinates.
  3. (a.) Of or pertaining to the magnetic pole, or to the point to which the magnetic needle is directed.
  4. (noun) The right line drawn through the two points of contact of the two tangents drawn from a given point to a given conic section. The given point is called the pole of the line. If the given point lies within the curve so that the two tangents become imaginary, there is still a real polar line which does not meet the curve, but which possesses other properties of the polar. Thus the focus and directrix are pole and polar. There are also poles and polar curves to curves of higher degree than the second, and poles and polar planes to surfaces of the second degree.

Polar tanım:

Kelime: po·lar
Söyleniş: 'pO-l&r
İşlev: adjective
Kökeni: New Latin polaris, from Latin polus pole
1 a : of or relating to a geographical pole or the region around it b : coming from or having the characteristics of such a region c (1) : passing over a celestial body's north and south poles a satellite in a polar orbit (2) : traveling in a polar orbit a polar satellite
2 : of or relating to one or more poles (as of a magnet)
3 : serving as a guide
4 : diametrically opposite
5 : exhibiting polarity; especially : having a dipole or characterized by molecules having dipoles a polar solvent
6 : resembling a pole or axis around which all else revolves : PIVOTAL
7 : of, relating to, or expressed in polar coordinates polar equations ; also : of or relating to a polar coordinate system

Polar ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Arctic, Diametric, Diametrical, Freezing, Frigid, Gelid, Glacial, Icy, Opposite, Pivotal,

Polar ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Equatorial,

Polar

İngilizce Polar kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. polar

Polar

İngilizce Polar kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. polaire; polarisé; opposé

Polar

İngilizce Polar kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. magnetisch; entgegengesetzt; polarisierend

Polar

İngilizce Polar kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. polare, del polo; (fig) antitetico, in antitesi, opposto; chiave, di capitale importanza; informatore

Polar

İngilizce Polar kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. polar; contrário; de polos

Polar

Almanca Polar kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. polar

Polar

Portekizce Polar kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. polar, opposed

Polar

İspanyolca Polar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[polar] adj. polar, of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities

Polar

Türkçe Polar kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities adj. polar, of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities adj. polar, of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities

Polar

İngilizce Polar kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. pool : van de polen, pool-, polair

Polar

adj. of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities adj. polar, of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities adj. polar, of the North and South Poles; opposed; of the poles, of the extremities

Polar

Almanca Polar kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
polair

Polar

Fransızca Polar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. krimi

Polar

Almanca Polar kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. polaire

Polar

Almanca Polar kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. antitetico, polare adv. antitetico: in modo antitetico

Polar

Almanca Polar kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. polar

Polar

Portekizce Polar kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (matemática - física) polaire 2. (geografia) polaire

Polar

İspanyolca Polar kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (matemáticas - física) polaire 2. (geografía) polaire

Polar

İspanyolca Polar kelimesinin Almanca karşılığı.
a. polar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.