Polarimetri

Işık, elektrik alan ve manyetik alan bileşenlerini içeren elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların bu iki bileşeni, birbirlerine ve dalganın hareket yönüne dik olan iki düzlem üzerinde titreşirler.Bu dalgalar topluluğundan elektrik alan vektöründen sadece belli bir düzlem üzerinde olanlar ayrılırsa, “düzlem polarize ışık”ı elde etmiş oluruz.

Işık, elektrik alan ve manyetik alan bileşenlerini içeren elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların bu iki bileşeni, birbirlerine ve dalganın hareket yönüne dik olan iki düzlem üzerinde titreşirler.

Bu dalgalar topluluğundan elektrik alan vektöründen sadece belli bir düzlem üzerinde olanlar ayrılırsa, “düzlem polarize ışık”ı elde etmiş oluruz.

Dairesel polarize ışık ,elektrik alan vektörü dalganın hareket yönü etrafında saat yönünün tersine ya da saat yönünde dönen bir dalgadır. Düzlem polarize ışının zıt yönlerde dönen ve birbiriyle aynı fazda olan iki dairesel polarize ışından meydana geldiği kabul edilir.

Polarize ışık düzlemini çeviren maddelere optikçe aktif maddeler denir. Simetri düzlemi olmayan ya da simetri merkezi olmayan maddeler optikçe aktif olabilir. Buna örnek olarak asimetrik karbon atomu içeren molekülleri gösterebiliriz. Aynı tipte iki simetrik karbon atomu içeren moleküller ise optikçe aktif değildir. Optikçe aktif maddelerin polarize ışığı sağa çeviren izomerine dekstro, sola çeviren izomerine de levo denir.

Optik çevirmenin büyüklüğüne etki eden faktörleri şöyle sıralayabiliriz: 1. Çözelti konsantrasyonu 2. Işığın dalgaboyu 3. Işığın çözelti içinde aldığı yolun uzunluğu 4. Sıcaklık 5. Çözücünün cinsi

Deneyde kullanacağımız alet, üçlü-gölge tipi Dairesel Polarimetredir. Polarimetre, monokromatik ışık ve aralarına optikçe aktif maddenin yerleştirildiği iki Nicol prizmasından oluşur. Nicol prizması, bir CaCO3 kristalinin bir köşegeni boyunca ikiye ayrılmasından ve ayrılan 2 parçanın Canada balsamı ile yapıştırılmasından meydana gelmiştir. Polarize olmayan ışık prizmaya geldiğinde, iki polarize ışığa ayrılır. Bunlardan biri Canada balsamı- CaCO3 üzerinden yansır ve prizmanın üstündeki siyah kaplama tarafından absorbe edilir. Diğer ışık ise prizmadan geçer. Polarimetredeki Nicol prizmaları birbirine dik olarak yerleştirildiğinde polarimetre tüpüne koyulan madde optikçe aktif değilse, 2. prizmadan ışık çıkmaz.Eğer maddemiz optikçe aktif ise 2. nicol prizmasından (analizörden) ışık çıkar.

Deneyimizde gerçekleşen reaksiyon, aşağıda görüldüğü gibi, sakkarozun glikoz ve fruktoza dönüşmesidir. Reaksiyonun hızı, girenlerin konsantrasyonuna bağlıdır. Sakkaroz ve glikoz polarize ışık düzlemini sağa; fruktoz ise sola çevirir. Fruktozun molar çevirme açısı glikozun molar çevirme açısından daha büyüktür. Reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin mol sayıları da birbirine eşittir. Bundan dolayı reaksiyon sonucunda toplam olarak polarize ışık düzlemini sola çevirir.

C12H22O11 (sakkaroz) + H2O  C6H12O6 (glikoz) + C6H12O6 (fruktoz)

Diğer anlamları

polarimetri

Polarma sisteminde etkin maddelerden geçerken oluşan dönmenin ölçülmesi.

polarimetri

Türkçe polarimetri kelimesinin İngilizce karşılığı.
polarimetry

polarimetri

polarma düzleminde etkin maddelerden geçerken oluşan dönmenin ölçülmesi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.