Poliçe

Kısaca: Bir alacaklının kendisine borçlu bulunan kimseye, belli bir tarihte belli bir meblağı (para tutarını) üçüncü bir kişiye (veya bunun havale edeceği kimseye) ödemesi için bildirdiği yazılı ödeme emri. ...devamı ☟

POLİÇE (ital. polizza, belge'den). Bir alacaklının kendisine borçlu bulunan kimseye, belli bir tarihte belli bir meblağı (para tutarını) üçüncü bir kişiye (veya bunun havale edeceği kimseye) ödemesi için bildirdiği yazılı ödeme emri. Poliçe çekmek, bir müşteriye ödeme yapması için bildiride bulunmak. (Bir müşteri üstüne poliçe çeken tacirin, bu müşterinin vadesinde ödeyeceği meblağı bilmesi için durumdan kendini haberdar etmeğe itina göstermesi gerekir.) Poliçe ödeyicisi, bir kimse üstüne keşideli bir kambiyo mektubu veya çeki ikametgahında ödeyebilen üçüncü şahıs. Sigorta poliçesi, bir sigorta anlaşmasını kapsayan yazı. (Deniz sigortalarında, gemiyle ilgili tekne sigortası ile taşıdığı yüke ilişkin yük sigortası arasında ayırım yapılır. Abonman poliçeleri, sigortalıyı, belirli bir süre içinde maruz kalacağı belirli türden rizikolara karşı garanti eder. Ancak, sigortalı, her defasında, "nafaka" bildirisi denilen bir bildiriyle zararı sigorta edene haber vermekle yükümlüdür.)

— İkt. Cirantalar dışında, bir poliçede üç kişi vardır: 1. poliçeyi yazan (keşideci); 2. parayı ödeyecek olan (muhatap); 3. parayı tahsil edecek olan (lehtar). Lehtar, poliçenin hamilidir; isterse poliçeyi başkasına devredebilir. Ciro, senetteki bütün hakların, başka bir kimseye devridir. Ciro edene ciranta denir. Poliçede birçok ciranta bulunabilir. Poliçe muhatabı tarafından ödenmezse, bütün cirantalar, senedi en son elinde bulunduran hamile karşı müteselsilen kefildirler.

Bir ticari senedin poliçe olabilmesi için üzerinde, ticaret kanunlarında bildirilen şu kayıtlar olmalıdır: 1. senet metninde "poliçe" kelimesi ve senet ‘başka öilaeyse, o önce poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime; 2. belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale; 3. ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadı; 4. vade; 5. ödeme yeri; 6. kime veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadı (lehtar); 7. keşide tarihi ve yeri; 8. keşidecinin imzası. Senet içinde poliçe kelimesinin bulunması gerektiğine göre fransızca yazılmışsa "lettre de change" ingilizce yazılmışsa "bili of exchange" kelimelerinin olması gerekir.

Poliçe ödeyicis: Genellikle bir banker olan poliçe ödeyicisinin adı, poliçenin keşidesi sırasında keşideci tarafından belirtilebilir. Muhatap, bunu çoğu zaman, kabul sırasında yapar.

poliçe

1 . Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri.
2 . Sigorta senedi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
poliçe çekmek

poliçe

Türkçe poliçe kelimesinin İngilizce karşılığı.
[police] n. civil service unit devoted to maintaining law and order; constables, officers of the law v. keep watch, guard, supervise; patrol, maintain law and order n. policy, insurance contract

poliçe

belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına ya da bir başkasının buyruğuna ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. sigorta senedi.

poliçe

Türkçe poliçe kelimesinin Fransızca karşılığı.
traite [la], lettre de change, police [la]

poliçe

Türkçe poliçe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Police, Wechsel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Poliçe (senet)
3 yıl önce

olarak poliçenin devri ciro ile gerçekleşir. Poliçe, kanunen emre yazılı senettir. Nama yazılı senede tahvil edilebilir (çevrilebilir). Poliçe sıkı şekil...

Poliçe (senet), Poliçe
Poliçe (sigorta)
3 yıl önce

koşullarını içeren belge. Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Diğer bir deyişle, ortada bir poliçe olmasa da sigorta teminatı...

Poliçe (sigorta), Poliçe, Sigorta, Türk Ticaret Kanunu
Aval
3 yıl önce

hükümlerindedir. Aval, poliçe bedelinin tamamı için verilebileceği gibi, bir kısmı içinde verilebilir. Yani kısmi aval geçerlidir. Aval, poliçe ya da eklenen alonj...

Aval, Kambiyo, Poliçe
Karma Police
6 yıl önce

Karma Police Radiohead grubunun OK Computer albümünde yer alan şarkısıdır. Anlatılmak istenenin dışına çıkmayı başaran Radiohead'in melankolik tarzını...

Karma Police, OK Computer, Radiohead
Ford Crown Victoria Police Interceptor
3 yıl önce

Crown Victoria Police Interceptor (veya kısaca CVPI) modeli 1999 ve sonrası Crown Victoria'nın polis modelidir. 1999 yılından itibaren Police Interceptor...

Ford Crown Victoria Police Interceptor, 1979, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003
Police (film, 1916)
6 yıl önce

Medyayı oynat Police, Charles Chaplin' in 1916 yılında Essanay Studios' la çektiği sessiz filmlerin on dördüncüsüdür. Charlie, hapishaneden yeni çıkmış...

Police (film, 1916), 1916, 27 Mayıs, ABD, Charles Chaplin, Charlie Chaplin, Edna Purviance, İngilizce, Essanay Studios, Leo White, Billy Armstrong
New York Şehri Polis Teşkilatı
6 yıl önce

New York Şehri Polis Teşkilatı (İngilizce: New York City Police Department (NYPD)), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinin polis teşkilâtıdır...

The Police
4 yıl önce

The Police Londra, İngiltere kökenli rock müzik grubu. Grup 1970'li yılların sonunda dünya çapında büyük bir üne ulaşarak New Wave ve Reggae müzik tarzlarında...