Polietilen

Polietilen beyazca, yarıgeçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimer. Piyasada satılanı Özellikle şeffaf olanıdır. Şeffaflık derecesiyle yoğunluğunun alakası vardır. Yoğunluk arttıkça şeffaflık artar. Piyasada, yoğunlukları 0,925'ten düşük, 0,925 ile 0,94 arasında ve 0,94'ten büyük olmak üzere üç çeşit (düşük, orta ve yüksek yoğunluklu) polietilen vardır. Yoğunluk dolayısı ile şeffaflık arttıkça sertlik ve mukavemet artar, yumuşama sıcaklığı da yükselir. Bu türlere gaz ve sıvı maddelerin tesir etmesi de zorlaşır. Yüksek yoğunluklu polietilen kopmaya, kırılmaya ve parçalanmaya karşı direncini kaybettiği gibi bunların kalıplanması için yüksek sıcaklığa ve basınca ihtiyaç vardır.

Polietilen, etilenden elde edilir. Etilen de petrolde bol miktarda bulunan alifatik hidrokarbonların parçalanması ile elde edilir. Ayrıca etilen, az miktarda, etanolün katalitik dehidrogenasyonu ile elde edilir.

Düşük ve orta yoğunluktaki polietilen, saf etilenin 150-250°C'de, 20.000-35.000 psi basınç altında ve çok oksijen mevcudiyetinde polimerize edilmesiyle elde edilir. 200°C civarında düşük yoğunluklu, 150°C civarında orta yoğunluklu ve 50-150°C arasında da yüksek yoğunluklu polietilen elde edilir. Yoğunluğu yükseltmek için reaksiyon sıcaklığı düşürülürken basınç da düşer.

Düşük yoğunluktaki polietilenin yumuşama sıcaklığı 105-115°C'ler arasındadır. Bu polietilen 75°C'ye kadar dayanıklıdır ve bu dereceye kadar olan sıcaklıklarda sürekli kullanılabilir. Yüksek yoğunluklu polietilen için kullanılma sıcaklığı 25 ile 40°Carasıdır. Çok uzun zincir halindeki yapıya sahip yüksek yoğunluklu polietilenler % 85-95 şeffaftır. Düşük yoğunluklu polietilenler de branşlara ayrılmış olup % 50-85 şeffaftır.

Polietilen oldukça çok miktarda üretilir. Büyük bir kısmı torba (poşet), boru, elektrik izolasyonunda ve kalıp yapmakta kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Polietilen

Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde etkisiyle bozulmayan saydam katı.

Polietilen

Türkçe Polietilen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polythene

Polietilen

etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde etkisiyle bozulmayan saydam katı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polietilen tereftalat
3 yıl önce

%18'ini oluşturur ve polietilen (PE), polipropilen (PP) ve polivinil klorür (PVC)'den sonra en çok üretilen dördüncü polimerdir. Polietilen tereftalat polikondenzasyon...

Polietilen tereftalat, 1941, 1973, Alüminyum, Amorf katı, Fiber, Gaz, Manchester, Nem, Polimer, Polyester
HDPE
3 yıl önce

HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan "High Density Polyetylene" kelimelerinin kısaltmasından...

HDPE, Alüminyum, Basınç, Beyaz eşya, Buhar, Elektrik, Elektronik, Gaz, Geri dönüşüm, Isı, Karbon
Lavoslav Ružička
6 yıl önce

(d. 13 Eylül 1887; ö. 26 Eylül 1976), Hırvat bilim adamı. İsviçre'de polietilen ve yüksek terpenler konusundaki çalışmaları nedeniyle 1939'da Nobel Kimya...

Plastik
3 yıl önce

verilen isimdir. Örneğin; Etilen bir monomerdir. Bu monomerden oluşturulan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir. Tanımdan...

Plastik, Polyester, Polivinil klorid, Polyamid, Polietilen tereftalat, Polistiren, Polikarbonat, Akrilonitril bütadien stiren, Politetrafloroetilen, Polipropilen, Polietilen
Polipropilen
3 yıl önce

ticari polipropilenin, kristal yapısı düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) arasında bir seviyeye sahiptir. Young modülü...

Polipropilen, Asit, Baz, Elektrik, Klor, Oksitlenme, Plastik, Polietilen, Polimer, Termoplastik, Solvent
Etilen
3 yıl önce

alkol, % 25'i etilen oksit, % 10'u stiren, % 10'u etilklorür ve % 15'i polietilen elde edilmesinde kullanılır. Etilenin başka maksatlar için kullanılan...

Etilen, Alken, Alkol, Aseton, Benzen, Erime noktası, Etil alkol, Gaz, Halojen, Kaynama noktası, Polietilen
Plastik terimleri
3 yıl önce

Klorlanmış polietilen CPET Kristal PET EVA CPVC Klorlanmış polivinilklorür CR Kloropren kauçuğu CS Kazein CSM Klorosülfonlanmış polietilen DBP Dibutil...

Monomer
3 yıl önce

miktarlarda 1-okten monomerleri, özel polietilen vermek üzere etilen ile kopolimerize edilir. Etilen gazı (H2C=CH2) polietilen için monomerdir. Diğer modifiye...