Poligon

Kısaca: Poligon (önek poli ve Yunanca: gonia, açı'dan fr. polygone). Mat. ...devamı ☟

Poligon (önek poli ve Yunanca: gonia, açı'dan fr. polygone). Mat. bkz. çokgen. — Ask. Her çeşit silahla atış yapmak veya mermi ve patlayıcı maddeleri denemek için özel olarak düzenlenmiş alan. Bkz. ATIŞ sahası. — Biyol. Frekans poligonu, bir karakterin sürekli değişkenliğini, yani çok gen'e dayandığını ifade eden grafik eğris — Mekan. Dayanma poligonu, bir cismin bir düzlem üzerine dayandığı noktaların tümünü birleştiren dışbükey en küçük poligon. (Bir düzlem üzerine dayanan bir cismin ağırlık merkezinden geçen düşey, dayanma poligonunun içine düşerse, bu cisim denge halindedir.) — Topogr. Poligon ölçümü, bir topografya ağındaki noktaların konumunu tayin etmeğe yarayan özel teknik. — Biyol. Bazı karakterlerin çok genliliği, süreklilik gösteren bir değişim doğurur. İki uç tip arasında yer alan ara tipler frekans poligonunu çizme imkanı verir.Oldukça kalabalık sayıda insanların boyunu örnek olarak alalım. Apsis (yatay doğru) üzerinde boyları santimetre olarak gösterelim; bunlara boy sınıfları denir. Bu doğrudan yukarıya doğru her boy için bir dik doğru (ordonat) çıkalım. Dikey doğruların boyu, her boydaki insanların sayısıyle orantılı olacaktır.

Ordonatların uçlarını birleştirdiğimiz zaman frekans poligonunu elde ederiz. Tepe noktası, sayısı en çok olan boyla çakışır. Bu poligon tepe noktasına göre bakışımlı olabileceği gibi bakışımsız da olabilir. Yine tek tepeli olabileceği gibi birçok tepeli de olabilir. İkinci durumdaki bir poligon, nüfusun karışık olduğunu gösterir.

— Topogr. Poligon Ölçümü, köşelerine kazıklar çakılmış bir poligon geçkisinin AM, MN, NP……… kenar uzunluklarını ölçme ilkesine dayanır; aynı zamanda köşelerdeki açılar da takeometre ile ölçülür. A ve B uç noktaları nirengiyle önceden bilinir; ilk ve son kenarlar da özel ölçmelerle tespit edilir. Bütün bu ölçmelerden M,N,P,Q v.b. noktalarının birbirlerine göre konumlan elde edilir. Poligon ölçümü A,M,N açılarını ölçerek veya kenarların açıklık açıları goulier pusulası veya herhangi bir pusula ile tespit edilerek gerçekleştirilir.

Poligon

3D dünyasında, bir 3D objenin parçalanabileceği en küçük üniteye verilen genel tabir. Pratikte en küçük poligon bir üçgendir ve üçgenler, 3, 2 ya da 1 "vertex"ten (kenar noktası, uç nokta) oluşurlar. Zira bir üçgenin tüm uç noktalarının, uzayda tek bir noktaya projeksiyonu mümkündür.

Poligon

Türkçe Poligon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polygon, shooting range, rifle range, shooting gallery

Poligon

ateşli silahlarla atış yapılan yer.
çokgen.

Poligon

Türkçe Poligon kelimesinin Fransızca karşılığı.
polygone [le]

Poligon

Türkçe Poligon kelimesinin Almanca karşılığı.
Schießplatz

misafir - 8 yıl önce
belli koordinatları olan arazi ölçmek için kullanılan ölçü merkezi veya taşıdır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.