Polinom

Polinom (fr. polynome). Mat. Polinom fonksiyon, bir cisim veya değişli bir halka içinde, bu cisim veya halkadaki bir x elemanının, oransal ve tam bir ifade ile tanımlanan f uygulaması. Biçimsel polinom, bir cisim veya daha genel olarak değişli bir halka içinde belirli bir sıradan başlayarak hepsi sıfır olan terimler dizisi; işlemler bu dizilerin üzerinden tanımlanır.

— Mat. Değişli olduğu düşünülen bir halka içinde, bir P polinomu P =(ao,a1,a2….an,0.0,….) şeklinde yazılabilir.

a0, a1, a2, ...an reel sayı, x değişken ve n de doğal sayı olmak üzere;

a0xn +a1xn-1+a2xn-2+ ...+an-1x+ an

şeklindeki ifade. Polinomlar P (x), Q (x), ile gösterilir.

Bu kısaca [1] şeklinde gösterilebilir, a0, a1, a2, … nicelikleri P polinomunun katsayılarıdır, her katsayının indisi, kendi sırasının bir büyüğüne eşittir. Sıfır olmayan bir tek an katsayısı vardır ve bundan sonra gelenlerin hepsi sıfırdır; n'ye P'nin derecesi denir. İki polinom aynı sıradan alınmış aynı katsayılardan meydana gelmişse birbirine eşittir. Bir tek katsayı sıfırdan farklı ise, polinom bir birterimli olur. iki polinomun toplamı aynı sıradaki katsayıları toplanarak elde edilir; toplam polinomun derecesi, en çok bu iki polinomdan birinin derecesine eşit olur; bir halka veya bir cisim üzerindeki polinomların cümlesi toplama için değişli bir gruptur; etkisiz elemanın (sıfır polinom) bütün katsayıları sıfırdır.

Bir polinomu bir skalerle çarpmak için, katsayılardan her biri bu skalerle çarpılır: X [2] = [3]. Bir cisim veya bir tamlık halkası için, XP çarpımının derecesi P'nin derecesine eşittir. Tamlık halkası olmayan bir halka için, bu derece P'ninkinden küçük olabilir; gerçekten, “Kan çarpımı, çarpanlardan hiç biri sıfır olmasa da sıfır olabilir. Bir cismin üzerindeki polinomlar cümlesi vektör uzayı yapısına sahiptir; sıfır olmayan ai ve bj katsayılı iki birterimlinin çarpımı, ai bj katsayıları sıfır olmayan, i + j dereceden bir birterimlidir. iki [4] ve [5] polinomunun çarpımı, ok katsayısının değeri €ai bj olan bir polinomdur; toplam i + j = k bağıntısını veren katsayılar üzerinden alınmıştır. Çarpımın derecesi en çok iki polinomun dereceleri toplamına eşit olur. Bir cisim veya bir tamlık halkası söz konusu ise, çarpımın derecesi yine iki polinomun dereceleri toplamına eşittir. Bir A halkası üzerindeki polinomların cümlesi de bir halka, yani A üzerindeki polinomlar halkasıdır. Bir K cismi içinde, X= (0,1,0,-0,…) polinomu göz önüne alınırsa

X2 = (0,0,1,0), X3 = (0,0,0,1,0…) v.b. elde edilir ve P = (ao. aı, … an, 0,0, …) polinomu P = ao X° + aı X1 + a2 X2 + … + anXn şeklinde yazılabilir. X'e, K cismi üzerinde alınmış sayısal bir değer verilirse, P bir polinom fonksiyonu gösterir. R gerçek sayılar cismi ve C karmaşık sayılar cismi içinde, x'in her değeri için, aynı sayısal değeri alan iki polinom özdeştir; bunların indirgenemez polinomların çarpımı halinde ayrılışı ancak bir şekilde mümkündür; C cismi halinde, bu işlemden d'Alembert teoremi çıkar: n'inci dereceden bir polinomun n kökü vardır. Fakat bu özellik genelleştirilemez: mesela, modülo p uygunluklarının Z/p cismi içinde (p asal bir sayı olmak üzere) farklı iki polinom, değişkenin bütün değerleri için aynı sayısal değeri alabilir. Çok değişkenli polinomlar hali, katsayılarında birçok indis bulunan biçimsel polinomlar yardımıyle incelenir.

Diğer anlamları

polinom

Türkçe polinom kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polynomial

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Polinom ilgili konular

 • Cebirin Temel Teoremi

  Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi
 • Niels Henrik Abel

  Niels Henrik Abel, 1802 ile 1829 yılları arası yaşamış Norveçli bir matematikçidir. O dönemler, genç bir matematikçinin şöhreti yakalayab
 • Abel Teoremi

  Gerçel analizde, Abel teoremi kuvvet serileri için tanımlanmıştır. Bir kuvvet serisinin limitini, katsayılarının toplamıyla ilişkilendirir.
 • Hiperbolik sayılar

  Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir.
 • Gerçel analiz

  Gerçel analiz ya da bilinen diğer ismiyle reel analiz, gerçel sayılar kümesi ile uğraşan bir matematiksel analiz dalıdır. Özelde, gerçel sa
 • Tam fonksiyon

  Karmaşık analizde, tam fonksiyon veya başka bir deyişle integral fonksiyonu, karmaşık düzlemin tümünde holomorf olan karmaşık değerli bir
 • Temel cebir teorisi

  Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi
 • Sıfır (karmaşık analiz)

  sıfırı, veya kökü ''f''(''a'') = 0 eşitliğini sayılan karmaşık ''a'' sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonl
 • Kök (matematik)

  kökü, fonksiyonun tanım kümesinde bulunan ve fonksiyonun 0 değerini aldığı noktalardır. Yani, eğer bir ''V'' kümesinden bir ''W'' vektör u
Polinom
polinom