Polipeptit

Kısaca: Polipeptit, 10 ile 100 arasında aminoasit içeren aminoasitler zinciri. Daha fazla aminoasit bulunduğunda proteinler söz konusu olur. Polipeptit ve protein isimlerinin ifade ettikleri moleküller birbirine çok benzemekte ve bazen eş anlamlı olarak kullanılmaktadırlar. Doğal polipeptitler arasında hormonlar, alerjenler, proteotik enzimlerin özgül yavaşlatıcıları (özellikle pepsin ile tripsinin) ve birçok antibiyotik, örneğin penisilin, yer alır. ...devamı ☟

Polipeptit, 10 ile 100 arasında aminoasit içeren aminoasitler zinciri. Daha fazla aminoasit bulunduğunda proteinler söz konusu olur. Polipeptit ve protein isimlerinin ifade ettikleri moleküller birbirine çok benzemekte ve bazen eş anlamlı olarak kullanılmaktadırlar. Doğal polipeptitler arasında hormonlar, alerjenler, proteotik enzimlerin özgül yavaşlatıcıları (özellikle pepsin ile tripsinin) ve birçok antibiyotik, örneğin penisilin, yer alır.

Nörobiyolojide

Sinir sisteminde polipetitlerin bulunması nispeten yakın zamana dayanır. Polipeptitler hem bazı nöronlarda hem de sindirim kanalının bazı hücrelerinde bulunur. Etkileri pek belirlenmemiş olmakla birlikte, bir sinirsel iletici işlevi gördükleri düşünülmektedir. Günümüzde P maddesi, opioit peptitler (enkefalinler, endorfinler), anjiyotensin, somatostatin, tireoliberin, gonadoliberin, vazopressin, oksitosin, nörotensin, damar bağırsak peptiti, kolesistokinin ve karnozin bilinmektedir. Bazı nöronların uçlarında hem bir peptit hem de bir klasik sinirsel iletici (dopamin, serotonin) bulunduğunu gözlemek ilgi çekicidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dipeptit
3 yıl önce

çıkar. Dipeptitler hidrolaz enzimi dipeptidil peptidazın etkinliği ile polipeptitlerden oluşur. Besin proteinleri dipeptitlere ve amino asitlere dönüşür ve...

Poliamit
3 yıl önce

ve sentetik örnekleri mevcuttur. En yaygın, doğada bulunan örnekleri polipeptit ve proteinlerdir, örneğin ipek, yün. Yapay, sentetik polyamitlere örnek...

Büyüme hormonu
3 yıl önce

hipofizin somatotropik (asidofilik) hücrelerinde 191 aminoasitlik tek bir polipeptit zincir şeklinde üretilmektedir. GH sentez ve salınımı, hipotalamustan...

Bir gen bir enzim hipotezi
3 yıl önce

süre sonra aşırı basit olduğu anlaşılmıştır. Daha sonradan "bir gen-bir polipeptit" olarak yeniden ifade edildikten sonra dahi günümüzde genler ile proteinler...

Bir gen bir enzim hipotezi, Biyokimya, Canlı, Enzim, Gen, Protein, Taslak
Kalıntı
3 yıl önce

yıkı). Biyokimyada kalıntı, bir amino asit başka bir amino asit veya bir polipeptit ile reaksiyona girip bir su molekülü kaybettikten sonra, o amino asitin...

Bruce Merrifield
6 yıl önce

Önceden belirlenmiş bir sıralamaya göre amino asit zincirleri ya da polipeptit sentezlenmesine yönelik geliştirdiği metot sayesinde 1984 yılında Nobel...

Kalsitonin
3 yıl önce

Kalsitonin 32 amino asitlik tek bir polipeptitten oluşan, insan vücudunda tiroid bezinin crista neuralis kökenli C hücreleri tarafından üretilen bir hormondur...

Kalsitonin, Amino asit, Bağırsak, Böbrek, Hipokalsemi, Hormon, Kalsiyum, Kemik, Membran, Polipeptit, Tiroid
Dönüş (biyokimya)
6 yıl önce

Dönüş (veya ilmik), polipeptit zincirinin doğrultusunu ters çevirdiği bir protein ikincil yapı elemanıdır. En yaygın tanıma göre bir dönüş, aralarında...