Polis

Kısaca: Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir ...devamı ☟

Polis
Polis

İnsanların hak ve özgürlüklerinin güven altında bulundurulması gereklidir. Günümüzde devletler, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini koruma, yasa hakimiyetini sağlamak istemektedirler. Bunun için yasalara ve yasaları uygulayacak bir kuvvete gerek vardır. Demokratik düzen içinde, kanun hakimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzur ve nizamın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilat. Bu teşkilata Emniyet Teşkilatı denir. Teşkilatın görevli memurlarına polis adı verilir.

Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asayiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhafaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir. Bu görevler dört bölümde toplanır: Adli, siyasi, idari ve trafik görevleri.

Adli görevleri: Polisin adli görevi suçun işlenmesiyle başlar. Adli görevler arasında: Hazırlık soruşturması, suçüstü işlemlerini yapmak; ihzar (hazırlama), tevkif (tutuklama), yakalama müzekkerelerini (tutanaklarını), hapsen tazyik (hapisle baskı) kararlarını infaz etmek (yerine getirmek); muvakkat zapt (geçici tutuklama) işlemlerini yapmak; arama yapmak, muvakkaten (geçici olarak) yakalamak, şüpheli ölüm ve hüviyeti meçhul ölüleri adli makamlara bildirmek, kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi halinde suç sanıklarını yakalayarak, suç delilleriyle birlikte adalete tevdi etmek (teslim etmek) görevleri öncelikle sayılabilir.

Siyasi görevleri: Siyasi nitelikteki suçların işlenmesini önlemek için yapılan bütün çalışmalardır.

İdari görevleri: Genel anlamda, kamu düzenine uygun olmayan eylemlerin işlenmesini önlemek polisin idari görevidir. Polisin idari görevleri; önleyici-koruyucu-yardım edici görevler olarak üç grupta toplanır.

Trafik görevleri: Trafik düzen ve güvenliğinin istenen seviyede kurularak, toplumdaki trafik kazalarının ve bu kazalardaki maddi ve manevi kayıpların azaltılmasıdır.

Polisin en büyük görevi; suçlunun karlı çıkamayacağı bir nizamı sağlamaktır.

İşte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu görevi yürüten teşkilatlardan biri, Polis Teşkilatıdır.

Polis; güvenlik hizmetlerini sunan, kamu düzenini ve yurttaşların can ve malı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyan, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

Linkler

http://www.egm.gov.tr Emniyet Genel Müdürlüğü

Polis

1 . Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.
2 . Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu:
"İki gün sonra, polisler eve giderek annesini götürdüler."- H. E. Adıvar.

Polis

Fransızca Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
[poli] adj. polite, civilized; mannerly, well bred, courteous, courtly; polished, smooth, suave

Polis

Türkçe Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. city-state of ancient Greece adj. polite, civilized; mannerly, well bred, courteous, courtly; polished, smooth, suave v. polish, burnish; smooth, refine

Polis

Flemenkçe Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. policy

Polis

Flemenkçe Polis kelimesinin Fransızca karşılığı.
(verzekering) police d'assurance; police (f)

Polis

kentte kamu düzenini huzur ve güvenliği sağlayan örgüt, kolluk, zabıta. bu örgütte yer alan görevli, kollukçu.

Polis

Fransızca Polis kelimesinin Türkçe karşılığı.
police [la]; policier [le], femme-agent [la]

Polis

Türkçe Polis kelimesinin Fransızca karşılığı.
police [la]; policier [le], femme-agent [la]

Polis

Türkçe Polis kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bulle, Büttel, Greifer, Polizei, Polyp, Schupo

İlgili konular

türkiye

pomem hazırlık kursu - 5 yıl önce

Polis olmak için gayet güzel bir yazı olmuş


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Polis Akademisi (Türkiye)
2 yıl önce

İdarî bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Eğitim Merkezi (PEM)...

Polis Koleji
2 yıl önce

Polis Koleji, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan yatılı ve resmî üniformalı eski okul. 27 Mart 2015 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6638 sayılı İç Güvenlik...

Polis Koleji, Kuruluş, Kurum, Lise, OKS, Taslak, Komiser yardımcısı, Polis akademisinde
Polis memuru
2 yıl önce

Polis memuru, kanunların uygulanması için çalışan polislere verilen isim. Polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde en alt polis rütbesidir. Polis memurları...

Polis Genel Müdürlüğü
6 yıl önce

Polis Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rauf Denktaş başkanlığındaki Kurucu Meclisi tarafından 4 Aralık 1984 tarihinde çıkarılan 51/1984...

Hırsız Polis
2 yıl önce

Hırsız Polis, başrollerini Uğur Yücel, Özlem Düvencioğlu ve Timuçin Esen'in oynadığı, 2005-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan polisiye türündeki...

Hırsız Polis, Kanal D, TV, Taslak, Timuçin Esen, í–zlem Düvencioğlu
Polis karakolu
2 yıl önce

Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol...

Los Angeles Polis Teşkilatı
6 yıl önce

Los Angeles Polis Teşkilatı (Los Angeles Police Department, LAPD), Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinin polis teşkilatıdır. On binden...

Polis devleti
2 yıl önce

Polis devleti, gücünü polis ile kullanan bir devlettir. Daha önce polis devleti, sivil idare tarafından yönetilen olağan devletler için kullanılmasına...

Hukuk Devleti, Nazizm, Stalin, Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti.Laiklik