Polis

Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir

İnsanların hak ve özgürlüklerinin güven altında bulundurulması gereklidir. Günümüzde devletler, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini koruma, yasa hakimiyetini sağlamak istemektedirler. Bunun için yasalara ve yasaları uygulayacak bir kuvvete gerek vardır. Demokratik düzen içinde, kanun hakimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzur ve nizamın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilat. Bu teşkilata Emniyet Teşkilatı denir. Teşkilatın görevli memurlarına polis adı verilir.

Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asayiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhafaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir. Bu görevler dört bölümde toplanır: Adli, siyasi, idari ve trafik görevleri.

Adli görevleri: Polisin adli görevi suçun işlenmesiyle başlar. Adli görevler arasında: Hazırlık soruşturması, suçüstü işlemlerini yapmak; ihzar (hazırlama), tevkif (tutuklama), yakalama müzekkerelerini (tutanaklarını), hapsen tazyik (hapisle baskı) kararlarını infaz etmek (yerine getirmek); muvakkat zapt (geçici tutuklama) işlemlerini yapmak; arama yapmak, muvakkaten (geçici olarak) yakalamak, şüpheli ölüm ve hüviyeti meçhul ölüleri adli makamlara bildirmek, kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi halinde suç sanıklarını yakalayarak, suç delilleriyle birlikte adalete tevdi etmek (teslim etmek) görevleri öncelikle sayılabilir.

Siyasi görevleri: Siyasi nitelikteki suçların işlenmesini önlemek için yapılan bütün çalışmalardır.

İdari görevleri: Genel anlamda, kamu düzenine uygun olmayan eylemlerin işlenmesini önlemek polisin idari görevidir. Polisin idari görevleri; önleyici-koruyucu-yardım edici görevler olarak üç grupta toplanır.

Trafik görevleri: Trafik düzen ve güvenliğinin istenen seviyede kurularak, toplumdaki trafik kazalarının ve bu kazalardaki maddi ve manevi kayıpların azaltılmasıdır.

Polisin en büyük görevi; suçlunun karlı çıkamayacağı bir nizamı sağlamaktır.

İşte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu görevi yürüten teşkilatlardan biri, Polis Teşkilatıdır.

Polis; güvenlik hizmetlerini sunan, kamu düzenini ve yurttaşların can ve malı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyan, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

Linkler

http://www.egm.gov.tr Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer anlamları

Polis

1 . Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.
2 . Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu:
"İki gün sonra, polisler eve giderek annesini götürdüler."- H. E. Adıvar.

Polis

Fransızca Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
[poli] adj. polite, civilized; mannerly, well bred, courteous, courtly; polished, smooth, suave

Polis

Türkçe Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. city-state of ancient Greece adj. polite, civilized; mannerly, well bred, courteous, courtly; polished, smooth, suave v. polish, burnish; smooth, refine

Polis

Flemenkçe Polis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. policy

Polis

Flemenkçe Polis kelimesinin Fransızca karşılığı.
(verzekering) police d'assurance; police (f)

Polis

kentte kamu düzenini huzur ve güvenliği sağlayan örgüt, kolluk, zabıta. bu örgütte yer alan görevli, kollukçu.

Polis

Fransızca Polis kelimesinin Türkçe karşılığı.
police [la]; policier [le], femme-agent [la]

Polis

Türkçe Polis kelimesinin Fransızca karşılığı.
police [la]; policier [le], femme-agent [la]

Polis

Türkçe Polis kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bulle, Büttel, Greifer, Polizei, Polyp, Schupo

İlgili konuları ara


Görüşler

  • pomem hazırlık kursu Avatar
    pomem hazırlık kursu - 1 yıl önce

    Polis olmak için gayet güzel bir yazı olmuş


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Polis
Polis