Polis

Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir...

POLIS (fransızca) türkçe anlamı
1. police [la]
2. policier [le]
3. femme-agent [la]
POLIS (türkçe) anlamı
4. 1 . Şehirde kamu düzenini
5. huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş
6. kolluk
7. zabıta
8. 2 . Bu kuruluşta yer alan görevli
9. kollukçu
10. İki gün sonra
11. polisler eve giderek annesini götürdüler.- H. E. Adıvar.
POLIS (türkçe) anlamı
12. kentte kamu düzenini huzur ve güvenliği sağlayan örgüt
13. kolluk
14. zabıta.bu örgütte yer alan görevli
15. kollukçu
POLIS (türkçe) ingilizcesi
1. n. city-state of ancient Greeceadj. polite
2. civilized
3. mannerly
4. well bred
5. courteous
6. courtly
7. polished
8. smooth
9. suavev. polish
10. burnish
11. smooth
refine,
Polis (fransızca) ingilizcesi
12. [poli] adj. polite
13. civilized
14. mannerly
15. well bred
16. courteous
17. courtly
18. polished
19. smooth
20. suave
POLIS (türkçe) fransızcası
1. police [la]
2. policier [le]
3. femme-agent [la]
POLIS (türkçe) almancası
1. n. Bulle
2. Büttel
3. Greifer
4. Polizei
5. Polyp
6. Schupo

Polis hakkında bilgiler

İnsanların hak ve özgürlüklerinin güven altında bulundurulması gereklidir. Günümüzde devletler, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini koruma, yasa hakimiyetini sağlamak istemektedirler. Bunun için yasalara ve yasaları uygulayacak bir kuvvete gerek vardır. Demokratik düzen içinde, kanun hakimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzur ve nizamın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilat. Bu teşkilata Emniyet Teşkilatı denir. Teşkilatın görevli memurlarına polis adı verilir.

Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asayiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhafaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir. Bu görevler dört bölümde toplanır: Adli, siyasi, idari ve trafik görevleri.

Adli görevleri: Polisin adli görevi suçun işlenmesiyle başlar. Adli görevler arasında: Hazırlık soruşturması, suçüstü işlemlerini yapmak; ihzar (hazırlama), tevkif (tutuklama), yakalama müzekkerelerini (tutanaklarını), hapsen tazyik (hapisle baskı) kararlarını infaz etmek (yerine getirmek); muvakkat zapt (geçici tutuklama) işlemlerini yapmak; arama yapmak, muvakkaten (geçici olarak) yakalamak, şüpheli ölüm ve hüviyeti meçhul ölüleri adli makamlara bildirmek, kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi halinde suç sanıklarını yakalayarak, suç delilleriyle birlikte adalete tevdi etmek (teslim etmek) görevleri öncelikle sayılabilir.

Siyasi görevleri: Siyasi nitelikteki suçların işlenmesini önlemek için yapılan bütün çalışmalardır.

İdari görevleri: Genel anlamda, kamu düzenine uygun olmayan eylemlerin işlenmesini önlemek polisin idari görevidir. Polisin idari görevleri; önleyici-koruyucu-yardım edici görevler olarak üç grupta toplanır.

Trafik görevleri: Trafik düzen ve güvenliğinin istenen seviyede kurularak, toplumdaki trafik kazalarının ve bu kazalardaki maddi ve manevi kayıpların azaltılmasıdır.

Polisin en büyük görevi; suçlunun karlı çıkamayacağı bir nizamı sağlamaktır.

İşte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu görevi yürüten teşkilatlardan biri, Polis Teşkilatıdır.

Polis; güvenlik hizmetlerini sunan, kamu düzenini ve yurttaşların can ve malı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyan, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

Linkler

http://www.egm.gov.tr Emniyet Genel Müdürlüğü

Şarkı Sözleri

Emel Yalçın tarafından söylenen Polis adlı şarkının sözleri.

senin gittiğin akşam duvarları yumrukladım
gözlerimde aşk damlası anıları başa sardım

bi benzin istasyonu soymak geçti içimden soymadım
aklıma gözlerin takıldı anladım hala sana doymadım

baktım yemiyor beceremiyor bu yürek sensizliği
çıktım aşkın meydanına bas bas bağırdım seni sevdiğimi

seni sevmek suçsa eğer
çağır polisleri beni tutuklasınlar
her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar ay ay ay
başka bişey bulamazlar

seni sevmek suçsa eğer
çağır polisleri beni tutuklasınlar
her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar
başka bişey bulamazlar

Cahit Berkay tarafından söylenen Polis adlı şarkının sözleri.

şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gizli Polis

Gizli polis, politik amaçlar için faaliyet gösteren gizli polis örgütü.

Polis Devleti

Polis devleti, yöneticilerin halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçiminin adıdır. Günümüzde Hukuk Devleti kavramının karşıtı olarak kullanılan terimin tarihsel kaynağı, mülk devlet kuramından sonra Orta Çağ'da ortaya çıkan polis devleti ...

Polis Karakolu

Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol olarak adlandırılır. Bünyesinde kısa süreli gözaltı (nezaret) hücreleri ve sorgu odaları bulunur. Polis araçları ve ...

Polis Köpeği

Polis köpeği ya da diğer adıyla K-9, polis ve diğer asayiş sağlayıcı personele yardım etmesi için eğitilmiş köpeklere verilen ad. K-9 (''key-nine'') sözcüğü, İngilizcede köpek anlamına gelen ''canine'' sözcüğü ile eş seslidir. Bu amaçla en sık kullanılan köpek cinsi ...

Polis Merkezi

Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol olarak adlandırılır.