Politeizm

Kısaca: Çoktanrıcılık, Politeizm, Fransızca kökenli sözcük, Türkçe "çok tanrıcılık" olarak da adlandırılır. Etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Birden çok, birçok, tanrıya inanma, tapınma manasındadır. ...devamı ☟

politeizm

Çok tanrıcılık.

politeizm

Türkçe politeizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polytheism

politeizm

( polus çok, theos tanrı) çoktanrıcılık.

misafir - 8 yıl önce
Çoktanrıcılık veya Politeizm, sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir. Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Birçok antik din, geleneksel tanrıların toplandığı panteonlarla, politeistik bir yapıya sahipti. Bu panteonlar ve farklı tanrılar uzun bir zaman dilimi içerisinde kültürel değiş tokuş ve deneyimle yoğrularak gelişmiştir.Eski toplumların birçoğu politeistti. Politeizmdeki önemli bir nokta, birçok tanrıya tapınmanın her şeyi bilen ve her şeyden güçlü bir ilahi varlığa inancı da içerebilecek olmasıdır. Nitekim çoğu politeistik dinde, panteonun başında, her şeyden ve diğer tanrılar da dahil herkesten güçlü ve bilge bir baş tanrı figürü bulunur. Politeistik inanç sistemlerinde, tanrılar bireysel yetenek, ihtiyaç, hikâye, arzu ve özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildir, bunun yerine, insan benzeri kişisel özelliklere sahip, ek olarak bazı bireysel (doğaüstü) güç, yetenek ve bilgiye sahip olarak tasvir edilirler. Politeistik bir panteonda, tanrıların birden çok ismi olabilir ve her isim tanrının belirli bir rolüne veya hikâyesine gönderme yapıyor olabilir. Diger bir degişlede de putperestliktir. Politeizm(putperestlik)in genel prensipleri arasında tanrılarının sayısının belirsiz olması ve her tanrının kendine özgü görevlerinin bulunması vardır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Politeizm
3 yıl önce

Çoktanrıcılık ya da Politeizm, politeizm sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir. Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Henoteizm
3 yıl önce

monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. Terimdeki varyasyonlar içlemci monoteizm ve monarşil politeizm, fenomenin farklı formlarını ayrıştırmak...

Henoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Hümanizm
Monolatrizm
3 yıl önce

Monolatrizm, bir politeizm tipidir. Birçok tanrının var olduğuna inanmakla birlikte bu tanrıların her birinin sadece kendisine tapan kişilere karşı güçlü...

Monolatrizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm
Paganizm
3 yıl önce

incelenebilecek bir din tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir: politeizm, şamanizm, animizm, panteizm ve panenteizm gibi. Latince paganus yani...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Neopaganizm
3 yıl önce

kaynaklarda gördükleri şekilde canlandırma eğilimi gösterir. Genel olarak politeizm, animizm ve panteizm Pagan teolojisinin ortak unsurlarıdır. Paganların...

Teizm
3 yıl önce

dinler Bahailik, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Sihizm ve Ekankar'dır. Politeizm, birden fazla tanrı olduğu inancıdır. Antik Mısır dini, Antik Roma dönemindeki...

Teizm, 11. yüzyıl, 15. yüzyıl, Agnostisizm, Animizm, Anselmus, Ateizm, Deizm, Dekart, Determinizm, Ezoterizm
Polideizm
6 yıl önce

Polideizm, Deizmin politeistik formudur veya Politeizm'in deistik formudur. Bu inanışa göre evren birkaç Tanrı'nın kolektif yaratıcılığı sonucu yaratılmıştır...

Polideizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Evren, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
çeşitlilik
3 yıl önce

birleştirilmesi ve kültür çeşitliliği oluşturması Çoktanrıcılık veya Politeizm, bir dini inanışta birden çok tanrıya inanmak, Tanrı inancı çeşitliliği...