Teknik üniversite (ya da bazen teknoloji enstitüsü veya politeknik), daha çok çeşitli teknik konular hakkında eğitim, öğretim ve araştırma yapan üniversitelerdir. Çeşitli dillerde farklı karşılıkları vardır.

Politeknik

POLİTEKNİK sıf. (fr. polytechnigue). Birçok sanatla, birçok bilimle ilgili olan.

— Eğ. Genellikle fen dalında eğitim yapan, bazen edebiyat ve sanat dalları da bulunan (Ecole Polytechnique de Paris Politeknik okulu; Almanya Politeknik enstitüsü; Zürich Federal Politeknik okulu) yüksek eğitim kurumları için kullanılır. — Pedag. Politeknik eğitim, bir kişiye toplumda yerini seçebilmesi için birçok alanı kapsayan yeterli genişlikte bilgi ve genel kültür veren eğitim.

politeknik

Türkçe politeknik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. polytechnic

Yanıtlar