POLONYUM (Marie Curie'nin doğduğu ülke, Polonya'dan fr. polonium). Kim. Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur.

Polonyum

Polonyum az olarak rastlanan radyoaktif, metalik bir element. Kimyasal sembolü Po, atom numarası 84 ve atom ağırlığı 210’dur. Bulunuşu ve elde edilişi: Tabiatta serbest halde bulunmaz. Radyoaktif bozunmalar sırasında uranyum, toryum ve aktinyum radyoaktif aileleri içerisinde meydana gelir. 1898’de Marie Cruie, Po-210’u uranyum cevherinde keşfetmiştir. Bir ton cevherde 0,1 miligram civarında bir miktar meydana gelir. Sentetik olarak da bizmutun nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilir. Polonyum, Radyum tuzlarının çözeltilerinden elektrolitik yolla ayrılabilir.

— Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po = 210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.

Atom bombasından, sigaraya, elektronik cihazlardan, elbise fırçalarına kadar birçok üründe az miktarda polonyum kullanılıyor. Ama bir insanı öldürecek kadar polonyum da, bu ürünlerin birkaç tanesinden elde edilebilir.

Özellikleri: Peryodik cetvelde VI A grubunda bulunur. Elektron düzeni [1] 4f14 5d10 6s2 6p4, erime noktası 254°C, kaynama noktası 926°C ve yoğunluğu 9,4 g/cm3tür. Fiziksel özellikleri bakımından bizmuta, kimyasal özellikleri bakımından da tellüre benzer. Organik ve anorganik bileşikler meydana getirir. Oksidasyon sayısı genel olarak 2+ ve 4+ dır. 1898’den bu yana polonyumun tabii veya suni olarak 33 izotopu keşfedilmiş veya türetilmiştir. Po-210’un yarılanma süresi 138 gün civarındadır. Sun’ilerden Po-209’un yarılanma süresi yaklaşık 103 yıl, Po-208’in de yaklaşık üç yıldır. Diğerlerinin yarılanma süreleri oldukça kısadır.

Kullanılışı: Polonyum oldukça zehirli olup uğraşılması dikkat ister. İnsan ve diğer canlılara olan toksik radyasyonundan ve nadir bulunmasından dolayı, ancak alfa tanecikleriyle nötron kaynağı olarak nükleer fizik araştırmalarında sınırlı bir kullanma sahasına sahiptir.

Atom numarası: 84 Simge: Po Kütle numarası: 208.98 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur.

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po=210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.polonyum

atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element, simgesi po.

polonyum

Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).

polonyum

Türkçe polonyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. polonium

polonyum

Türkçe polonyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Polonium

İlgili konuları ara

Yanıtlar