POLONYUM (Marie Curie'nin doğduğu ülke, Polonya'dan fr. polonium). Kim. Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur.

POLONYUM (türkçe) anlamı
1. Atom numarası 84
2. atom ağırlığı 210 olan
ilk radyoaktif element (simgesi Po).
POLONYUM (türkçe) anlamı
3. atom numarası 84
4. atom ağırlığı 210 olan
5. ilk radyoaktif element
6. simgesi po.
POLONYUM (türkçe) ingilizcesi
1. n. polonium,
POLONYUM (türkçe) almancası
1. n. Polonium

Polonyum hakkında detaylı bilgi

Polonyum az olarak rastlanan radyoaktif, metalik bir element. Kimyasal sembolü Po, atom numarası 84 ve atom ağırlığı 210’dur. Bulunuşu ve elde edilişi: Tabiatta serbest halde bulunmaz. Radyoaktif bozunmalar sırasında uranyum, toryum ve aktinyum radyoaktif aileleri içerisinde meydana gelir. 1898’de Marie Cruie, Po-210’u uranyum cevherinde keşfetmiştir. Bir ton cevherde 0, 1 miligram civarında bir miktar meydana gelir. Sentetik olarak da bizmutun nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilir. Polonyum, Radyum tuzlarının çözeltilerinden elektrolitik yolla ayrılabilir.

— Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po = 210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.

Atom bombasından, sigaraya, elektronik cihazlardan, elbise fırçalarına kadar birçok üründe az miktarda polonyum kullanılıyor. Ama bir insanı öldürecek kadar polonyum da, bu ürünlerin birkaç tanesinden elde edilebilir.

Özellikleri: Peryodik cetvelde VI A grubunda bulunur. Elektron düzeni [1] 4f14 5d10 6s2 6p4, erime noktası 254°C, kaynama noktası 926°C ve yoğunluğu 9, 4 g/cm3tür. Fiziksel özellikleri bakımından bizmuta, kimyasal özellikleri bakımından da tellüre benzer. Organik ve anorganik bileşikler meydana getirir. Oksidasyon sayısı genel olarak 2+ ve 4+ dır. 1898’den bu yana polonyumun tabii veya suni olarak 33 izotopu keşfedilmiş veya türetilmiştir. Po-210’un yarılanma süresi 138 gün civarındadır. Sun’ilerden Po-209’un yarılanma süresi yaklaşık 103 yıl, Po-208’in de yaklaşık üç yıldır. Diğerlerinin yarılanma süreleri oldukça kısadır.

Kullanılışı: Polonyum oldukça zehirli olup uğraşılması dikkat ister. İnsan ve diğer canlılara olan toksik radyasyonundan ve nadir bulunmasından dolayı, ancak alfa tanecikleriyle nötron kaynağı olarak nükleer fizik araştırmalarında sınırlı bir kullanma sahasına sahiptir.

Atom numarası: 84 Simge: Po Kütle numarası: 208.98 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Pierre ve Marie Curie tarafından pekblend içinde keşfedilen (1898) ilk radyoaktif element; pekblend'de radyumla birlikte bulunur.

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlığı Po=210 olan kimyasal elementtir. Kimyasal bakımdan etkisi bizmut ve tellür'ün etkisine benzer. Yaklaşık olarak 140 günlük bir devir içinde alfa tanecikleri yayarak, kararlı kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eka-polonyum

Livermoryum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay element. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh).

Su

Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

Yarılanma Süresi

Yarılanma süresi, bir radyoaktif izotopun miktarının yarıya inmesi için gereken zamandır. Her radyoaktif izotopun kendine özgü belirli bir yarılanma süresi vardır. Genellikle t_1/2 ile gösterilir. Yarılanma süresi maddenin miktarından bağımsız olup yalnızca hız sabitine (λ) ...

Işınım

Işınım (radyasyon), elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji emisyonu (yayımı) ya da aktarımıdır. Bilindiği gibi maddenin temel yapısını atomlar meydana getirir. Atom ise, proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ile bunun çevresinde dönmekte olan ...

Kalkojen

Kalkojen, (İngilizce'de chalcogens sözcüğündeki "ch" ile sert c okunur) Periyodik Tablo'nun 6. grubudur. Bazen oksijen ailesi olarak da bilinir.

Periyodik Tablo

Periyodik cetvel elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini periyodik olarak gösteren çizelge. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki benzerliklerin araştırılması fizik ve kimyacıları ilgilendirmiştir. Gerçi benzer özelliklerdeki elementlerin sıralanabilmesi için ...

Alfa Parçacığı

Alfa parçacığı (Yunan alfabesindeki ilk harf ile gösterilir, α) parçacık ışınları arasında yüksek derecede iyonlaştırıcı bir ışın formudur. İki proton ve iki nötronun helyum çekirdeğindekine benzer bağları sebebiyle He2+ olarakta gösterilir. Alfa parçacığının ...

Atom çekirdeği

Atom çekirdeği, atomun merkezinde toplanmış olan proton ve nötronların oluşturduğu yapıya denir. artı elektrik yükü ile yüklüdür. Atom çekirdeği çok önemlidir. Atom çekirdeği, "proton, nötron ve pi-mezonları denilen kuvvetler"den oluşmuyor: nötron ve proton

Marie Curie

(1867-1934) "Artık dayanamadığını bu aşağılık dünyaya veda etmek istiyorum. Neyse ki yokluğum büyük bir kayıp olmayacak!" Bu sözler genç yaşında sevgilisine kavuşamayan güzel bir kızın mutsuzluk çığlığı. Bu kız onyedi yaşında iken ilerde iki kez Nobel Ödülü kazanan ...

Elementler

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.