Büyük Nutuk'da 1840'da çalışmalara başlandığı belirtilen Pontusçu girişimler, 1904 yılında Merzifon Amerikan Koleji'nde okuyan Rumlar tarafından derneğe dönüştürüldü. 1909 yılında, Atina'daki Küçük Asya Derneği'nin emri altında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Amacı, Kuzeydoğu Anadolu, Orta Anadolu'nun bir kısmını içine alan "Pontus Devleti" kurmaktı.

Pontus Rum Cemiyeti hakkında bilgiler

Trabzon, Samsun ve diğer Kuzey Anadolu illerinde Pontus Rum Devleti`ni canlandırmak için faaliyet göstermiş fakat aslında patrikhaneye bağlı olarak çalışmıştır. Azınlıkların bu teşkilatlarının yanısıra Ermeni Patriği Zaven Efendi de Rumların teşkilatlarına benzer bir teşkilat kurmuştur. Üstelik daha önce kurulmuş olan Taşnaksütyun ve Hınçak Ermeni örgütleri de aynı süreçte faaliyet göstermekteydiler.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Pontus Cumhuriyeti

Pontus Cumhuriyeti, 1917 ve 1919 yılları arası Karadenizli Rumlar tarafından Karadeniz bölgesinde kurulmak istenmiş devlet.

Pontus Ayaklanması

Pontos ayaklanması, Kurtuluş savaşı sı­rasında bağımsız bir Pontos Rum devleti kurmak amacıyle çıkarılan ayaklanma (1919 -1921). 1904′te kurulan Pontos cemiyeti ile "Mukaddes Anadolu Rum cemiyeti" Birinci Dünya savaşı sonunda, Batum’dan inebolu’­ya kadar uzanan ...

Pontus İsyanı

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunalılar'ın kışkırtması ile Kuzey Anadolu'da Rumlar tarafından çıkarılan ayaklanmadır. (1920-1923) 1904 yılında kurulan Pontus Cemiyeti, Anadolu'nun düştüğü kötü durumdan faydalanarak harekete geçmiştir.

Yararlı (Milli) Ve Zararlı Cemiyetler Nelerdir?

zararlı ve yararlı cemiyetler hakkında bilgi lütfen

Sivas Kongresi

Sivas'ta bir kongre toplanması Amasya Genelgesi ile 21-22 Haziran 1919 gecesi kararlaştırılmıştı. Erzurum Müdafaa-i Hukuku'nun girişimi ve Kazım Karabekir'in desteği

İç Cephe - Ayaklanmalar

Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bu yolda, siyasi, askeri, idari örgütlenmeye ve ulusal bilinçlenmeye doğru gidilmesi karşısında, tahtını tehlikede gören Padişah ...

Yararlı Dernekler

Azınlıkların, özellikle Rumlar'ın İstanbul'a İtilaf kuvvetlerinin gelişinden sonra taşkın davranışlarından söz etmiştik. Osmanlı İmparatorluğu çöktüğüne göre "Büyük Yunanistan"ı gerçekleştirmek olanağı doğmuştu. 1814 yılında kurulmuş bulunan "Etniki Eterya" ...