Porsuk Çayı

Porsuk Çayı İç Anadolu Bölgesi`nde bir ırmaktır.

PORSUK çayı, esk. Thymbrios, Sakarya ırmağının en uzun kolu; uzunluğu 488 km. Porsuk çayının en uzak kaynağı, Dumlupınar'ın güneyinde Ahır dağının kuzey yamaçlarından çıkan Bayatçık deresidir. Bu dere Murat dağının kuzey yamaçlarından inen Kızıltaş suyu ile Altıntaş ovasında birleşir. Buradan itibaren yatağında sürekli olarak su bulunan akarsu, Porsuk adını alır. Kuzeye doğru akan çay, Kütahya ovasının doğu kenarından geçip ovayı sulayan Felent çayını alır; Porsuk barajı arkasında toplanır. Kuzeydoğuya dönerek Eskişehir ovasına girer ve düzenlenmiş bir kolu, Eskişehir'in içinden geçer. Eskişehir'den sonra doğuya yönelir. Ankara'ya giden demiryoluyla boylanır ve Yassıhöyük'ün karşısından Sakarya'ya dökülür.

Aksu Dağı`nın kuzey yamacından inen Bayatçık Deresi ile Murat Dağı`nın kuzey yamacından inen Kızıltaş Suyu`nun birleşmesiyle doğan Porsuk Çayı (``Porsuk Irmağı`` da denir), Sakarya Irmağı`nın en uzun (448 km) koludur. Kütahya Ovası`ndan geçip Eskişehir kentinin güneybatısında yeralan ``Porsuk I`` (1948`de hizmete girmiştir) ve ``Porsuk II`` (1971`de hizmete girmiştir) barajları arkasında toplandıktan sonra, Eskişehir Ovası`ndan ve Eskişehir kentinden geçer; Yassıhöyük karşısında Sakarya Irmağı`na ulaşır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Porsuk Çayı
Porsuk Çayı