Positioning

Positioning

1. anlamı yerleştirerek.
2. anlamı konumlandırma.
3. anlamı Konumlandırma.

Positioning

Positioning tanım:

Kelime: 2position
İşlev: transitive verb
Türleri: po·si·tioned; po·si·tion·ing /p&-'zi-sh(&-)ni[ng]/
: to put in proper position; also : LOCATE

Positioning

Konumlandırma

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.