Posof

Kısaca: Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kur diye tabir edilen Kars'ın Çıldır,Ardahan ve Hanak,Artvin'in merkez dahil Ardanuç,Şavşat ve Boçka ilçelerini içine alan Kur ve Çoruh havalisindeki yerleşim birimidir.İlçenin varlığı 2700 yıl öncesine dayanır.M.Ö.680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri havaliyi Urartulardan alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir.Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri M.Ö.150-M.S.430 yılları arasında Posof'ta yaşamlarını sürdürmüşler ...devamı ☟

Posof
Posof

Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kur diye tabir edilen Kars'ın Çıldır,Ardahan ve Hanak,Artvin'in merkez dahil Ardanuç,Şavşat ve Boçka ilçelerini içine alan Kur ve Çoruh havalisindeki yerleşim birimidir.İlçenin varlığı 2700 yıl öncesine dayanır.M.Ö.680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri havaliyi Urartulardan alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir.Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri M.Ö.150-M.S.430 yılları arasında Posof'ta yaşamlarını sürdürmüşlerdir.Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve Oğuz Türklerininde burada yaşadığı bilinmektedir. Posof ve havarisi sırasıyla Sasani Devleti,Doğu Roma İmparatorluğu.Gürcü Bagratlılar Beyliği ve Abbasilerin kontroluna girmiştir.Abbasilerden sonra bölgeye Selçuklular hakim olmuştur.

Selçuklu Sultanı Alpaslan'ın 1064 TARİHİNDE Ani şehrini alması üzerine Danişmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Arşiyan Dağını aşarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatmış,Gürcü ordusunu mağlub etmiş ve 1080'de bölgeyi el geçirmiştir.Selçuklular bölgede uzun süre tutunamamış ve bölge İlhanlıların eline geçmiştir.İlhanlılar zamanında Ortodoks olan Kıpçak Türkleri bölgenin yarı bağımsız hakimi olmuşlardır.Daha sonra Lala Mustafa Paşa'nın emri üzerine Ardahan Sancak Beyi Abdurrahman Bey kendi kuvvetleriyle Ilgar Dağını aşıp,9 Ağustos 1578'de tüm Posof deresini ve Ahıska havalisini ele geçirmiştir.Böylece Posof Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır.Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çıldır Eyaletini kurarak Posof'u sancak beyliği yapmıştır.

1917'de Rusya'da çıkan ihtilal sonucunda Rus birlikleri Erzurum-Kars ve havalinden çıkarılırken silahlarını Ermeni ve Gürcüler'e dağıtarak Türkler ile mücadeleyi onlara bırakmışladır.1917 sonlarında Gürcüler Posof-Kobliyan tarafında,Ermeniler de Erzurum-Kars-Ardahan tarafında faaliyetlere başlamış,bunun üzerine Kars-Ardahan ve Posoflu aydınlar da Ermeni-Gürcü hareketini engellemek için 17-18 Ocak 1919'da Kars'da yapılan kurultayda geçici bir hükümet kurmuslardir. Fakat bu hükümetin faaliyetleri Ingilizler tarafindan hemen engellenmiş ve üyeleride Malta'ya sürülmüştür.Bu hükümetin dağılmasından sonra Gürcüler Azgur,Ahıska ve Duğur'da ileri gelen sahıslarla isbirliği yaparak Ahıska,Ahırkelek ve Posof'u isgal etmişlerdir.Bu dönemde 3.tümenimize bağlı taburlarla, milis kuvvetleri; Gürcülere karşı ayrı ayrı savaşmışlardır.

TBMM'nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu 22-Şubat-1921'deki antlaşmaya göre; Gürcüler Ardahan-Göle ve Posof'dan çekilmiş ve 2-Mart-1921 de Posof düşman işgalinden kurtulmuştur.2 MART 1923 yılında da ilçe merkezi olarak belirlenmiştir.

Posof

Ardahan iline bağlı ilçelerden biri.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkgözü, Posof
6 yıl önce

Türkgözü, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1595 yılı kayıtlarında Badela ya da Badila olup, Gürcüce'de "badiela" sözcüğü "kazlı"...

Türkgözü, Posof, Türközü, Posof, 1700, 1800, 1950, 1973, 1977, 1984, 1989, 1997, 2000
Kopuzlu, Posof
6 yıl önce

Kopuzlu, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1835 yılı kayıtlarında Çorçivan ya da Çırçavan olarak geçmektedir. Köy, Ardahan...

Kopuzlu, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, 93 Harbi, Acara
Kaleönü, Posof
6 yıl önce

Kaleönü, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Eski adı Agara'dır. Agara (აგარა) Gürcüce yaygın bir yer adıdır ve eski Gürcücede "köy", "yerleşme"...

Kaleönü, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akballı, Posof, Alabalık, Posof
Günlüce, Posof
6 yıl önce

Günlüce, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1835 yılı kayıtlarında Caburya olarak geçmektedir. 1889 yılı kayıtlarında Çobaria olup...

Günlüce, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acara, Ahıska
Kurşunçavuş, Posof
6 yıl önce

Kurşunçavuş, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1835 yılı kayıtlarında Sece ya da Secal olup, Gürcüce'de "lain ağacı" anlamına...

Kurşunçavuş, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akballı, Posof, Alabalık, Posof
Kayınlı, Posof
6 yıl önce

Kayınlı, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1889 yılı kayıtlarında Gürcüce kökenli Şuglauri olarak geçmektedir. Köyün 1928'deki...

Kayınlı, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akballı, Posof, Alabalık, Posof
Derindere, Posof
6 yıl önce

ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1889 -1928 yılı kayıtlarında da beri aynı adı taşımaktadır. Köy, Ardahan il merkezine 108 km, Posof ilçe merkezine...

Derindere, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akballı, Posof, Alabalık, Posof
Gümüşkavak, Posof
5 yıl önce

Gümüşkavak, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı, 1835 yılı kayıtlarında Zindar olup, Gürcüce'de "tzin-dare" sözcüğü "ön set"...

Gümüşkavak, Posof, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahıska, Akballı, Posof