Postnişin, tarikatlarda, dergahta posta oturan, yani o dergahın başında bulunan şeyhe verilen isimdir.

Postnişin

Postnişin, tarikatlarda, dergahta posta oturan, yani o dergahın başında bulunan şeyhe verilen isimdir.

Postnişin olan kişi o tarikatta merkezi otorite hükmündedir. Onun destur verdiği, vekalet verdiği halifeleri vardır. O vekiller dergahta olabileceği, postnişinin işaret ettiğin coğrafi bölgelere de gönderilmiş olabilir.

}

postnişin

Osmanlıca postnişin kelimesinin Türkçe karşılığı.
Posta oturan. Daha evvelkinin yerine geçen.

postnişin

postta oturan, tekkenin şeyhi olan kimse.

İlgili konuları ara

Yanıtlar