Potansiyel Enerji

Kısaca: Cisimlerin , bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Ep ile gösterilir. Başlıca çeşitleri: ...devamı ☟

potansiyel enerji
Potansiyel Enerji

Cisimlerin, bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Ep ile gösterilir. Başlıca çeşitleri: -Yer çekimi Potansiyel Enerjisi -Elektrik Potansiyel Enerjisi -Manyetik Potansiyel Enerjisi -Isı Potansiyel Enerjisi -Kimyasal Potansiyel Enerjisi -Elastik Potansiyel Enerjisi -Nükleer Potansiyel Enerjisi Yer çekimi Potansiyel Enerjisi Bir kütle, bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir. Objenin ağırlığı ile düşey yükseklik çarpımına eşittir. W Ağırlık, m kütle, g yer çekim ivmesi (9.8m/sn2, h yükseklik ise Ep = W*h > Ep = m*g*h (kg*m/sn2* m) =(kgm2/sn2) olur.

potansiyel enerji

Türkçe potansiyel enerji kelimelerinin İngilizce karşılığı.
potential energy

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

potansiyel enerji Resimleri

Potansiyel enerji
1 yıl önce

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim...

Elektriksel Potansiyel Enerji
1 yıl önce

Elektriksel potansiyel enerji (Yüklü parçacığın potansiyel enerjisi veya Elektrostatik potansiyel enerji olarak da adlandırılır.), bir " q {\displaystyle...

Enerji
1 yıl önce

Enerjinin önemi için diğer sebep; enerjinin alabileceği farklı biçimlerin sayısıdır. Kinetik enerji (hareket enerjisi) ve potansiyel enerji enerjinin...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santralı, James Prescott Joule, Joule, Kalori, Kinetik enerji, Potansiyel Enerji, Potansiyel enerji
Elektrik potansiyeli
1 yıl önce

Elektriksel yük (+1 C) başına düşen Elektriksel potansiyel enerji'dir. Herhangi bir noktadaki elektriksel potansiyel olarak da tanımlanır. Skaler bir büyüklüktür...

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi
4 yıl önce

}^{s}F_{G}(r)\,(dr)} Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmadıkları durumlarda sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir. Bir cismi yerden...

Yer çekimi potansiyel enerjisi, Enerji, Potansiyel enerji, Taslak
Enerji biçimleri
1 yıl önce

ayrılabilir: kinetik enerji ve potansiyel enerji. Diğer enerji türleri bu iki enerji türünün karışımdan elde edilir. Enerji, çeşitli verimlerdeki farklı...

Enerji dönüşümü
1 yıl önce

termal enerji barındıran çoğu enerji biçimi, başka enerji biçimine verimli olarak dönüştürülebilir. Bu verim, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünde...

Enerji seviyesi
1 yıl önce

işaret eder. Böyle özel enerji seviyeleriyle olan enerji yelpazesi sistemine de nicelikleşmiş denir. Eğer potansiyel enerji molekül veya atomik çekirdekten...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Elektronvolt, Erg, Erke, Erke (anlam ayrım), James Prescott Joule, Joule, Kalori