potansiyel farkı

Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı hareket ettiren kuvvettir.

Potansiyel farkı

Potansiyel farkı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gerilim

potansiyel farkı

Gerilim.

potansiyel farkı

Türkçe potansiyel farkı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
potential difference

Yanıtlar