Pozitif

Kısaca: Pozitif olumsuz anlamına gelir. Matematikte 0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir. Z üzeri artı (+) ile gösterilir. ...devamı ☟

Pozitif olumsuz anlamına gelir. Matematikte 0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir. Z üzeri artı (+) ile gösterilir.

Deneye daya­nan, deney ürünü olan: Pozitif bilimler.

Fizik: Pozitif elektrik. Bk. Elektrik. // Pozitif elektron. Bk. Pozitron.

Fotoğraf: Pozitif resim (kısaca pozitif), te­mas veya agrandisman yoluyle bir negatif­ten çekilen ve konunun tam görüntüsünü veren resim. (Oynatılan sinema filimleri pozitif görüntülerdir.) Hukuk: Pozitif hukuk, bir ülkede yürürlük­te olan yazılı hukuk kurallarının tümü. Mantık: Salt teori kavramlarını bir yana bırakarak, deneyle edinilmiş bilgiler toplu­luğuna dayanan açıklama sistemi: Pozitif bilim. // Pozitif çağ, Auguste Comte’a gö­re insan bilgisinin gelişmesinde ortaya çı­kan son dönem. (Bu dönemin özelliği, olayların, bu olaylar arasındaki ilişkilere, fenomenlerin ölçülmesine, nedenlerin değil kanunların, «niçin»in değil, «nasıl»ın araştırılmasına dayanmasıdır teolojik ve metafizik çağlarda durum bunun karşıtı­dır.) Pozitivizm. // Pozitif zihni­yet, Auguste Comte’a göre, pozitif çağı belirleyen düşünce biçimi. Matematik: Pozitif büyüklük, aynı türdeki sıfır büyüklükten başlayarak artan büyüklük. // Pozitif sayı, + işareti taşıyan sayı.

Hukuk

Pozitif hukuk, yasama yetkisine sahip organla bu organın vermiş olduğu vekalete dayanarak, öteki devlet organları tarafından meydana getirilen ya­zılı hukuk kurallarını kapsar. Bir ülkede yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tü­züklerin bütünü pozitif hukuku meydana getirir. Ancak, pozitif hukuk bir ülkede yürürlükte olan hukuk kaynaklarının tü­mü değildir. Pozitif kurallar yanında, ya­zılı olmayan kurallar da vardır. Mesela örf ve adet hukuku, pozitif hukuka girmemek­le birlikte bir hukuk kaynağıdır.

Müzik

Küçük org; tribünlere yerleşti­rilen org kadar yer tutmaz ve döşemeye konur. (Org locasında fakat yine yere kon­muş olarak da görülür. Benzetme yoluyle, ikincil klavyenin bütün borularını içinde bulunduran küçük büfe’ye de aynı ad veril­miştir; bunlara pozitif klavyesi veya sırt klavyesi denir [1].)

19. yy.da, zaman zaman po­zitif klavyesi takım borularının dolap için­de kurulduğu ve resi boruları gibi ekspresif hale getirildiği olmuştur. Roma orgunun bir pozitif olduğu ileri sürülebilir; Ortaçağ­da, kolaylıkla taşınabilen, önceleri seholae ve koro topluluğunun, daha sonraları, XVII.-XVIII. yy.da çalgıcı, korocu ve so­locuların etrafında toplandıkları orga da aynı ad verilebilir. 3′ten 8′e kadar takım borusundan meydana gelen pozitifler Fran­sız devrimine kadar yapıldı. Kimi sanatçı­ların, bu arada Couperin’in özel pozitifi vardı. (

Ayrıca bakınız: Pozitif ve negatif

pozitif

Türkçe pozitif kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. positive, plus
n. positive

pozitif

olgulara, deneylere dayalı olarak kimi nitelikleri belli olan, olumlu, müspet.

pozitif

Türkçe pozitif kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Positiv

pozitif

Osmanlıca pozitif kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Tecrübe neticesine dayanan, müsbet, isbatlı. Negatifin zıddı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gram pozitif bakteri
3 yıl önce

Gram-pozitif gram boyama prosedüründen geçtikten sonra, mikroskop altında mavi-siyah, mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin sebebi gram-pozitif bakterilerin...

Gram-pozitif, Ampirik, Bacillus, Bakteri, Clostridium, DNA, Gram-negatif, Gram boyama, Gram negatif bakteriler, Guanin, Hücre duvarı
Pozitif ayrımcılık
3 yıl önce

Pozitif ayrımcılık, yalnızca “dezavantajlı” gruplara mensup bireylere verilen ekstra haklardır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça...

Pozitif ayrımcılık, Hukuk, Taslak, ,
Negatif ve pozitif haklar
3 yıl önce

politik bilim insanları, negatif haklar ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir. Bu görüşe göre, pozitif hak, kişinin, birisi için bir şey yapmasını...

Negatif ve pozitif haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Erkek hakları, Eğitim, Haklar, Hayvan hakları, Kadın hakları, Sivil haklar, Çocuk hakları, İnsan hakları
Pozitif Yaşam Derneği
6 yıl önce

Pozitif Yaşam Derneği, 2005 yılında HIV virüsü taşıyanlar ile dayanışmak ve yardımlaşmak amacı ile İstanbul'da kurulan bir dernektir. Dernek, Türkiye'de...

Pozitif Yaşam Derneği, Dernek, Taslak, Vakıf
Pozitron
3 yıl önce

olan ikinci bir parçacığın da aynı denklemi sağlayacağı görüldü. Yükü pozitif olarak bilinen tek parçacık proton olduğundan, Dirac önce yazdığı denklemin...

Pozitron, 1932, ABD, Coulomb, Elektromanyetik kuvvet, Elektron, Fermiyon, Işık hızı, Kilogram, Kütleçekim, Lepton
Tam sayı
3 yıl önce

uzaklaştıkça küçülür. En büyük negatif tam sayı -1'dir. En küçük pozitif tam sayı ise +1'dir. Pozitif tam sayılar Z+ şeklinde, negatif tam sayılar ise Z- şeklinde...

Tam sayılar, Almanca, Bağıntı, Belit, Birim öğe, Birleşme, Doğal Sayılar, Doğal sayılar, Gerçel sayılar, Gönderme (Matematik), Halka
HIV
3 yıl önce

kişiler HIV negatif kişilerdir. Kanında HIV virüsü bulunan kişilere "HIV pozitif" veya "HIV enfeksiyonlu" denir. Bu kişiler aynı zamanda kanında antikor...

HIV, 1959, 1961, 1966, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1998
Elektrik yükü
3 yıl önce

olan fiziksel özelliktir. Pozitif ve Negatif olmak üzere iki tür elektriksel yük vardır. Pozitif yüklü maddeler, diğer pozitif yüklü maddeler tarafından...

Elektrik yükü, 1600, Atom, Elektromanyetik, Elektromanyetik kuvvet, Elektron, Proton, William Gilbert, Elektromanyetik alan