Pozitivizm, olguculuk iki felsefi düşünceye verilen addır. Her iki düşüncenin de teoloji ve metafizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı vardır.

Pozitivist

Pozitivist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pozitivizm

pozitivist

Osmanlıca pozitivist kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Fls: Pozitivizm taraftarı.

pozitivist

olgucu.

pozitivist

Türkçe pozitivist kelimesinin İngilizce karşılığı.
positivist

pozitivist

Türkçe pozitivist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Positivist

İlgili konuları ara

Yanıtlar