Praetor

Kısaca: Praetor, Eski Roma'da Sezar'ın muhafızlarina verilen isim. Sözcük anlamı olarak "ülkeyi yöneten" anlamına gelmesi muhtemel sıfat. Birden fazla ülkeyi yöneten modeli için Eski Roma'da vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları çözen yargıç ve yönetici konumunda olan yetkililere verilen isim, bunlar kuralları, yargılamalar sonucu belirleyip bağlayıcı hükümler hale getirme yetkisine (içtihatı birleştirme) de sahiptiler aynı zamanda. ...devamı ☟

Praetor, Eski Roma'da Sezar'ın muhafızlarina verilen isim. Sözcük anlamı olarak "ülkeyi yöneten" anlamına gelmesi muhtemel sıfat. Birden fazla ülkeyi yöneten modeli için Eski Roma'da vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları çözen yargıç ve yönetici konumunda olan yetkililere verilen isim, bunlar kuralları, yargılamalar sonucu belirleyip bağlayıcı hükümler hale getirme yetkisine (içtihatı birleştirme) de sahiptiler aynı zamanda.

Başlangıçta sadece bir tane praetorluk vardı. Bu da, şehirde oturan ve Roma vatandaşlarının birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan ihtilaflara bakan kimseydi. Savaşlara katılmayıp şehirde kaldığı için bu praetora, şehir praetoru anlamında "Praetor Urbanus" denildi. Daha sonra Romalıların diğer yabancı kavimlerle ticari ilişkilerin artması sonucu, bu ilişkilerden doğacak ihtilaflara bakmak üzere yeni bir praetorluğa ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacın sebebi Praetor Urbanus'un sadece vatandaşlar arasında doğacak ihtilaflara bakmakla görevli olması ve Ius Civile'nin yabancılara uygulanmamasıydı. Bu nedenle, "Praetor Peregrinus"(Yabancılar Praetor'u) adı ile anılan praetorluk kuruldu. Adı "Yabancılar Praetor'u" olmakla beraber bu praetorun görevi yabancılarla yabancılar arasındaki ihtilaflara değil, yabancılarla Romalılar arasındaki ihtilaflara bakmaktı. Roma Meclisleri tarafından seçilen her iki praetorun görev süresi de bir yıldı.

Görevleri

  • Dava hakkı:actio
  • Savunma hakkı:(def'i-exceptio)
  • Eski durumun iadesi:R.in integrum)
  • Yasaklama:(interdictum)


Kaynaklar

Vikipedi

Praetor

Praetor İngilizce anlamı ve tanımı

Praetor anlamları

  1. (noun) See Pretor.

Praetor tanım:

Kelime: prae·tor
Söyleniş: 'prE-t&r
İşlev: noun
Kökeni: Middle English pretor, from Latin praetor
: an ancient Roman magistrate ranking below a consul and having chiefly judicial functions
- prae·to·ri·al /prE-'tOr-E-&l, -'tor-/ adjective
- prae·tor·ship /'prE-t&r-"ship/ noun

Praetor ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Pretor,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Magister Equitum
5 yıl önce

konsülden daha fazla değildi ancak bir Praetor'a eşitti. Genellikle birisi Magister Equitum olarak atanmadan önce Praetor olarak görev yapmış olmasına dikkat...

Magister Equitum, 480, Aedile, Augustus (ünvan), Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Censor, Decemviri, Diktatör, Dominatus, Dux
Pupienus
5 yıl önce

doğdu. Primus Pilus olarak başladığı askerlik yaşamında sırasıyla Tribün, Praetor, Konsül (iki defa) ve içlerinde en belalısı olan Germania Inferior eyaleti...

Pupienus, Roma İmparatorları, 1453, 178, 22 Nisan, 234, 235, 238, 284, 29 Temmuz, 395
Legatus
5 yıl önce

lejyon'larından birisinin komutasına verildiği eski-praetor, ve legatus propraetor, Roma eyaletlerinde praetor'a ait magisteryal güçle donatılmış vali olarak...

Legatus, 480, Aedile, Augustus (ünvan), Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Censor, Cins, Decemviri, Dominatus, Dux
Magistratus
2 yıl önce

magistraların olağan magistraların üstünde yetkisi vardı. Tribün Quaestor Aedile Praetor Konsül Censura Roma diktatörü Magister Equitum Decemviri Konsüler tribün...

Magistratus, Roma Cumhuriyeti
İmperium
2 yıl önce

lictor sayısıyla ölçülürdü; Aedilis 2 Lictor. Magister Equitum 6 Lictor. Praetor Dışarıda 6 Lictor, Roma içinde 2 Lictor. Konsül her biri için 12 Lictor...

İmperium, Aedilis, Antik Roma, Diktatörlük, Konsül, Latince, Magister Equitum, Magistra, Praetor, Promagistra, Roma Cumhuriyeti
Annia Cornificia Faustina Minor
2 yıl önce

Pius ve Büyük Faustina, baba tarafından büyükbabası Domitia Lucilla ve praetor Marcus Annius Verus'tur. Adını, son halası Annia Cornificia Faustina'nın...

Roma eyaleti
2 yıl önce

genellikle senatoryal sınıftan, çoğunlukla eski konsüller ya da eski praetorlar arasından seçilen valiler tarafından yönetilirdi. Bu duruma tek istisna...

Aurelia Cotta
5 yıl önce

Cotta MÖ 75'te, Lucius Cotta MÖ 74'te ve Marcus Cotta MÖ 65'te. Aurelia, praetor Gaius Julius Caesar ile evlenmiştir. Kocası MÖ 85 yılında ölmüştür. Bu...