Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler. ...

PRAGMATIK (almanca) türkçe anlamı
1. i. iş bilirlik (f)
2. pragmatik (f)
PRAGMATIK (türkçe) anlamı
3. Yararcı
PRAGMATIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Pragmatik (die) ]n. pragmatism
2. philosophical movement based on using practical consequences as the primary basis for evaluation
3. practicality
4. quality of being practical
5. adj. pragmatic
pragmatical,
pragmatik (almanca) ingilizcesi
6. (die) n. pragmatism
7. philosophical movement based on using practical consequences as the primary basis for evaluation
8. practicality
9. quality of being practical,
PRAGMATIK (türkçe) almancası
1. n. Pragmatik
2. adj. pragmatisch

Pragmatik hakkında bilgiler

Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler. }

Pragmática Pragmí tica Pragmatik Pragmatik Pragmatics Pragmatiko Pragmática Pragmatiikka Pragmatique Pragmática פרגמטיקה Pragmatika Linguistica pragmatica 語用論 banpliske 화용론 Pragmatiek Pragmatyka Pragmática Pragmatik சூழ்பொருளியல் วจนปฏิบัติศาสตร์

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Pragmatist

Faydacılık Türkçede

Vergi

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin ...

Siyasal Parti

Siyasal parti, bir siyasal sistemde iktidar yetkilerini kullanan ya da iktidarı ele geçir- mek, paylaşmak ve etkilemek amacıyla belli bir program çerçevesinde bir araya, gelen kişilerin oluşturduğu siyasal örgüt, iktidar hedefine ulaşmanın yolu kural olarak seçimlerdir. Ama ...