Prajna

Kısaca: ''Prajñā'' (Sanskritçe: प्रज्ञा) ''paññā'' (Pali) bilgelik, anlayış, sezgi, ya da kavrama berraklığı olarak çevrilebilir. Kimi Budist okullarda, Dört Yüce Gerçek, geçicilik, boşluk, neden-sonuç zinciri, bensizlik gibi kavramların doğrudan kavranmasıyla elde edilen bilgelik anlamında kullanılır. Budistlere göre prajna acıları yok edebilir ve aydınlanmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karuna
5 yıl önce

olarak kabul edilmektedir. Mahayana Budizminde karuna, aydınlanmış bilgelik (prajna) ile birlikte boddhisattva idealinin gerçekleştirmede en önemli iki şarttan...

Platform Sutra
5 yıl önce

verilen, prajna üzerine bir derstir. "Zihnimiz engellerle karşılaşmadan özgürce işlediğinde, ve 'gelme' ve 'gitme' özgürlüğü içinde olduğu zaman, Prajna Samadhi'sine...

Sila
2 yıl önce

bilinçli bir çabayı içeren bir eylemdir. Üç uygulamadan (Sila, Samadhi, ve prajna) biri, pāramitāların ikincisi olarak kabul edilir. Düşünce, söz ve eylemin...

Samadhi
2 yıl önce

ikincidir: sīla (ahlak veya erdem), samadhi veya samatha (konsantrasyon), ve prajna (bilgelik). Dört dhyanaların gelişiminde, ikinci dhyana samadhiden (samādhija)...

Mahayana
2 yıl önce

ulaşabilir. Mahayana metinleri muhtemelen MÖ 1. yüzyılda yazılmaya başlandı. Prajna-Paramita sutralarında olduğu gibi kimi sutralar, Buda’nın saklı kalmış vaazları...

Mahayana, Asil Sekiz Yol, Bodhisattva, Buddha, Budizm, Chan, Dört Asil Hakikat, Hindistan, Japonca, Japonya, Kamboçya
Buda
2 yıl önce

daha önce ortaya çıkarmadığı aydınlanmış (mükemmel) bilgeliğe ulaşmak (Prajna), ayrıca şefkat ve merhametten uzak sonsuz yaşamı sınırsızca geliştirmektir...

Buddha, Asil Sekiz Yol, Bodhisattva, Budizm, Dört Asil Hakikat, Kurtuluş (Ezoterizm, Teozofi ve Mistisizm ), Mahayana, Mokşa, Nirvana, Taslak, Tibet Budizmi
Mahayana Sutraları
5 yıl önce

Böylece tüm varlıkların anlamsız olduğu görüşü evrensel bir boyuta ulaşır. Prajna’nın merkezindeki görüş, Samsara ve Nirvana, mutlak ve muğlâk, gerçek ve gerçek...

Spiritüalizm
2 yıl önce

dininde Allah), Tao, Brahman, Maha-Atman, Shunyata, Kutsal ruh Pneuma, Prajna, Maha-Puruşa, Sugmad aslında tek bir gerçeklik, tek bir inanıştır. Şimdilerde...

Spiritüalizm, Agnostisizm, Akışkan, Animizm, Ateizm, Aura, Deizm, Determinizm, Din, Ekminezi, Ektoplazma