Precede

Precede

1. anlamı f. önde olmak, önce gelmek, takaddüm etmek; önünden yürümek; önce vaki olmak. ,xyz başlat/önce gel.
2. anlamı -den önde yer almak. -den önce gelmek. -den üstün olmak.

Precede

Precede İngilizce anlamı ve tanımı

Precede anlamları

  1. (v. t.) To go before in place, rank, or importance.
  2. (v. t.) To cause to be preceded; to preface; to introduce; -- used with by or with before the instrumental object.
  3. (v. t.) To go before in order of time; to occur first with relation to anything.

Precede tanım:

Kelime: pre·cede
Söyleniş: pri-'sEd
İşlev: verb
Türleri: pre·ced·ed; pre·ced·ing
Kökeni: Middle English, from Middle French preceder, from Latin praecedere, from prae- pre- cedere to go
transitive senses
1 : to surpass in rank, dignity, or importance
2 : to be, go, or come ahead or in front of
3 : to be earlier than
4 : to cause to be preceded : PREFACE
intransitive senses : to go or come before

Precede ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Antecede, Antedate, Forego, Lead, Predate,

Precede ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Follow, Postdate, Succeed,

Precede

İngilizce Precede kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. preceder, anteceder; empezar, comenzar

Precede

İngilizce Precede kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. précéder; avancer; avoir le pas sur

Precede

İngilizce Precede kelimesinin Almanca karşılığı.
v. vorausgehen; vorangehen; rangieren vor

Precede

İngilizce Precede kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. precedere, essere anteriore a, accadere prima di; andare avanti a; avere la precedenza su, essere superiore a

Precede

İngilizce Precede kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. preceder, vir diante de; anteceder

Precede

f. önce gelmek, önce olmak, önce davranmak, önünde gitmek, üstün olmak, önde olmak

Precede

İngilizce Precede kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. voorafgaan, voorgaan, voor zijn, voorrang : de voorrang hebben boven

Precede

v. go before, come before; be in front, be ahead of; predate, happen before
v. be in the front, precede, predate; antedate, forerun, forego
v. precede, come first, come before, forego, anticipate

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.