Prehistorya, insan ve insanın yaşam biçimine ilişkin tüm kalıntıları araştırma ve kazılar yoluyla inceleyen bilim dalıdır.

Prehistorya

Prehistorya, insan ve insanın yaşam biçimine ilişkin tüm kalıntıları araştırma ve kazılar yoluyla inceleyen bilim dalıdır.

Tarih öncesi arkeoloji olarak da anlandırılabilen prehistorya, yazının bulunduğu döneme kadarki tarihsel gelişmeleri inceler. Prehistorik dönem tarihlemeleri bölgelere göre değişiklik gösterir.

prehistorya

tarihöncesi.

prehistorya

Tarih öncesi.

prehistorya

Türkçe prehistorya kelimesinin Fransızca karşılığı.
préhistoire [la]

İlgili konuları ara

Yanıtlar