PRENSIP (türkçe) anlamı
1. Fr. Umde. İlk unsur. Temel kanaat
2. temel düşünce. Temel bilgi
3. Man: Her çeşit münakaşanın dışında olan.
PRENSIP (türkçe) anlamı
4. ilke
5. umde. PRENSİP i. (fr. principe). İlke: Muhterem Efendiler
6. halkın kendi eliyle kendini idare etmesi prensibini ortaya koyan bizdik (Atatürk). İslamcılar demokrasinin bütün prensiplerini Kur’an’da buluyorlardı (P. Safa).
PRENSIP (türkçe) ingilizcesi
1. n. principle
2. basis
3. dictate
4. doctrine
5. guideline
6. rule
7. standing rule,
PRENSIP (türkçe) fransızcası
1. principe [le]
PRENSIP (türkçe) almancası
1. n. Grundsatz
2. Ideal
3. Prinzip
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İlke

İlke, bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak

Maser

Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of ...